top of page
פוסטים נבחרים

איכויות הייעוץ הפנסיוני

יעוץ פנסיוני איכותי דורש הבנה מעמיקה בתחומים שונים כדוגמת: ניהול סיכונים ,דיני עבודה, חוק הביטוח, מיסוי, שוק ההון וכדומה. היועץ מחוייב להתעדכן ברזי החוק בכל הנוגע לתקנות וחוקי הפנסיה המשתנים חדשות לבקרים.

יעוץ פנסיוני איכותי מחייב יכולת לחקור, לבדוק, לאסוף נתונים רלוונטיים אודות הלקוח, לרבות נתונים שאינם גלויים לכל ,ושהינם על פי רוב קריטיים .על מנת להבטיח מתן המלצות נאותות ומדויקות , ולא פחות חשוב, לדעת לשאול את השאלות הנכונות, על מנת לספק ללקוח תכנית פנסיה מותאמת לצרכיו המשתנים ותגדיל עבורו את קופת החיסכון שלו לפנסיה.

יעוץ פנסיוני איכותי הינו ייעוץ אשר מעמיד בפני הלקוח תכנית ריאלית וברת יישום המשקללת בתוכה את כל ה"תרופות " והחיסונים" על מנת להתגבר מראש על חסמים ומשוכות בהם עלולים להיתקל בדרך בשלבי היישום של ההמלצות, כך שהלקוח יכול להטיב את מצב הפנסיה שלו באופן מיידי.

יעוץ פנסיוני איכותי בוחן באובייקטיביות תכניות פנסיה קיימות למול היכולת לשפר את התכנית.

פרסומים אחרונים
ארכיון פרסומים
חיפוש לפי תגיות
bottom of page