top of page
פוסטים נבחרים

3 כללים פנסיוניים עיקריים בכניסה לעבודה

איך לשמר את הזכויות הסוציאליות שלך בכניסה לעבודה וגם בדיעבד

התקבלתם למקום עבודה חדש, וגם אם אתם כבר מועסקים, אתם זכאים להפרשות

(פנסיוניות עפ"י התנאים המפורטים בצו ההרחבה שנכנס לתוקפו כבר ב-1/1/2008 (לעיון

מי זכאי להפרשות פנסיוניות ובאילו תנאים

  • החל משנת 2008,מי שאינו חוסך עדיין לפנסיה, זכאי להפרשות פנסיוניות מיד בתום 9 חודשים מתחילת ההעסקה (זוהי תקופת המתנה)-(רלוונטי לכל מי שהתחיל או היה במהלך העסקה באותן שנים ואילך)

  • החל משנת 2009 זכאי העובד להפרשות לפנסיה בתום 6 חודשי העסקה

  • עובד שהתקבל לעבודה וכבר מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, זכאי להפרשות כבר מיום כניסתו לעבודה.

את ההפרשות הפנסיוניות תראו בתלוש בד"כ בסעיף-ניכויים, במקביל לשם החב' המנהלת את כספי הפנסיה שלכם

(להמחשה בלבד )

על מי חלה אחריות הדיווח, או למי יש אינטרס חזק יותר

עפ"י צו ההרחבה: חובת הדיווח חלה על העובד

(אבל אם לא עשה כן, אין זה פוגע בזכויותיו להפרשות פנסיוניות

ולמרות זאת, אם חשוב לכם לנהל ולהחליט היכן יושקעו כספי הפנסיה שלכם זיכרו לדווח למעסיק בזמן)

  • מי שהחל לעבוד לאחר מועד כניסתו לתוקף של הצו-60 יום מיום תחילת עבודתו

  • מי שמועסק 9 חודשים ויותר לפני מועד כניסתו של הצו לתוקף-לכל המאוחר 1/2/2008

  • מי שמועסק פחות מ-9 חודשים טרם מועד כניסתו של הצו לתוקף-60 יום לפני זכאותו

למה יש לשים לב

מאחר והמידע עוסק באירועים שהיו אמורים להתרחש בעבר ,מי שעובד במקום עבודה או

עובר בין מעסיקים במהלך התקופה הרלוונטית כלומר לאחר 2008, רצוי שיבדוק :

  • שהחלו להפקיד עבורו ע"פ הוראות הצו גם בגין תקופת עבר

  • מי שהחל עבודה חדשה במהלך שנים אלו היה אמור ליהנות מהפקדות פנסיוניות כבר מהיום הראשון! ולא כולם מודעים לכך

  • כשמצטרפים למעסיק חדש יש להציג מסמך שמצביע על כך שקיימת ברשותנו תוכנית פנסיונית כל שהיא , ממעסיק קודם בכדי שנהנה מהפקדות כבר מחודש העסקה ראשון (כמתחייב בצו)

מהם שיעורי ההפרשות שישולמו מהשכר חודש בחודשו

*ההפקדות המופיעות בשורה המודגשת מהמועד שמצויין,ועד היום הן ההפקדות המינימליות,ניתן להפריש מעבר לכך

על מי לא יכולו תנאי צו ההרחבה ויחשב ככלול בהסדר פנסיה מיטיב? (לקריאה)

פרסומים אחרונים
ארכיון פרסומים
חיפוש לפי תגיות
bottom of page