פוסטים נבחרים

ביטוח סיעודי לא לקשישים בלבד

בכתבה שהתפרסמה ב-.themarker לאחרונה הכותרת:"כך התעללה כלל ביטוח בקשיש סיעודי בן 94",היתה מטלטלת לא פחות מתוכן הכתבה עצמה,והציפה שאלות בתחום שנוגע בכל אחד ואחד בשלב זה או אחר של החיים,ולאו דווקא בגילאים המאוחרים,לצערנו, לעיתים זה נוגע במקרי נכות גם בגילאים צעירים...ומעורר את הצורך לברור מפורט יותר לגבי מהו מקרה סיעודי,או מהו מקרה ביטוח,נושאים שאלמלא נקלעים לצורך לטפל בהם בד"כ נמנעים מכך ובכל זאת חשוב לדעת.

אז מהן אופציות הכיסוי בביטוח סיעודי

ביטוח סיעוד ניתן לקבל ב-3 אופנים:

באמצעות פרק "ביטוח סיעוד" בחוק הביטוח הלאומי.

במסגרת הביטוח המשלים שמציעות קופות החולים.

כביטוח הנמכר בפני עצמו -"ביטוח פרטי"על ידי חברות הביטוח.

מהו "מקרה ביטוח" וכיצד מגדיר אותו בתקנות המפקח על הביטוח?

מקרה הביטוח ,בביטוח סיעודי יכול להתרחש כאשר חל "מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי, אשר בגינו הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה), של לפחות 3 מתוך 6 הפעולות המנויות בחוזר

הייחוד בביטוח הסיעודי דרך הביטוח הלאומי הוא בהיותו "גמלת שירותים". כלומר הסיוע מטעם הביטוח הלאומי ("גמלת הסיעוד") אינו ניתן בכסף, אלא במתן עזרה בפועל,

במתן שירותי סיעוד ורווחה המיועדים לסייע לקשיש בפעולות היום-יום ובניהול משק הבית.

כוונת המחוקק בחוק זה הייתה שלא לאפשר ניצול הכספים על ידי בני משפחה והמטפלים בקשיש,למטרות זרות שאינן הטיפול בו.

מי שמעסיק מטפל צמוד יכול לקבל את גמלת הסיעוד בכסף,ובלבד שהוא עומד בתנאים שנקבעו.

דרך קופות החולים הביטוח הסיעודי הינו בהסכם שנחתם עם חברות הביטוח:

דקלה כלל והפניקס, שיבטחו את חברי הקופה אשר יהיו מעוניינים בכיסוי סיעודי.

הכיסוי מתאפיין בפרמיה העולה עם הגיל,

תקופת הביטוח מוגבלת לשנים בודדות עם אפשרות להארכה,

משך הפיצוי מוגבל וסכום הפיצוי מוגבל ותלוי בשאלה

האם המבוטח מתגורר בביתו או במוסד סיעודי וכן בהסכמים מסוימים תלוי גובה הפיצוי גם בגיל הכניסה לביטוח.

רכישת פוליסת ביטוח סיעודי:

פוליסה לביטוח סיעודי הינה הסכם בין מבטח למבוטח

ובו התחייבות לתשלום נקוב מראש במקרה בו המבוטח מגיע למצב סיעודי.

הגדרת מצב סיעודי אוחדה על ידי המפקח על הביטוח בשנת 2003

בהוראת חוזר מפורטת הכוללת הגדרה אחידה בכל חברות הביטוח ל-מהו מקרה ביטוח

נתונים שפרסם משרד האוצר בשנת 2014 מעלים כי :

כשליש מתביעות הביטוח נדחות לחלוטין ורק 66% מאושרות באופן מלא או חלקי.

זאת בהשוואה לאישור של 80%-90% בענפי הרכב והרכוש‏.

ההחלטה אם לרכוש ביטוח סיעודי באופן פרטי

הינה לשיקולו הפרטי של כל אחד ואחד,עם זאת יש לזכור כי בעת מקרה ביטוחי

ההוצאה הכספית הינה כבדה וכל מקור הכנסה מתקבל בברכה.

יש לשים לב בביטוח סיעודי פרטי לערכי הסילוק ,

שאם מפסיקים לשלם לאחר מספר שנים התשלומים ששולמו במרוצת הזמן שחלף אינם יורדים לטימיון..

כמו כן יש הגיון לשקול לרכוש ביטוח סיעודי לתקופת המתנה של 5 שנים ,

לאחר תום תקופת התשלום של סיעוד מקופ"ח , שלא משלמות סכום נאות לכל החיים.

פרסומים אחרונים
ארכיון פרסומים
חיפוש לפי תגיות