top of page
פוסטים נבחרים

למה הניוד החדש לא יעשה לכם את זה

בשם השקיפות והגברת התחרות בין הגופים המנהלים על ליבו (כספו) של החוסך הוחלט באוצר :

"לא עוד"! חב' הביטוח לא יוכלו לחייב את החוסך בסעיפים עלומים .

פרסום האוצר שיצא לתקשורת וחולל סערה :

"שר האוצר והממונה על שוק ההון ממשיכים לקדם את הרפורמה בביטוח ובפנסיה

28/07/2015 י"ב אב תשע"ה"

"הממונה על שוק ההון מאפשרת לנייד פוליסות ביטוח חיים עם מקדמים"

(וזה רק הסעיף הראשון שפורסם בטיוטה זו, הסעיף השני עוסק בקרנות הפנסיה והוא יותר מורכב ועל זה ארחיב בפוסט אחר, תעקבו)

אם עד היום ( מועד פרסום הטיוטה) ,כל חוסך שרכש פוליסת ביטוח מנהלים עם מקדם "מובטח" כביכול, יכול היה לנייד בקלות רבה יחסית (להודיע לגוף המנהל שברצונו להעביר את הכסף לגוף אחר, את השאר כבר מח' השימור תעשה (על זה תוכלו לקרוא כאן)את כספי הפוליסה לתוכנית אלטרנטיבית כלשהי ולגוף אחר מתחרה, היה זוכה על נקלה להפחתה בכ-40% מדמי הניהול המופקעים שהיה מחויב בהם, ולהישאר בחברה המקורית ובתנאים משופרים.

אולי החזיק בפוליסה שאינה בהכרח הולמת את צרכיו, אבל בעלות נמוכה משמעותית.

הנה הגיעו אוטוטו התקנות החדשות (שכוונתן הכנה להיטיב עם החוסך) ולא רק שלא הועילו בתקנתם אלא אף מנציחות את הבעייתיות שהייתה מורכבת דיה גם קודם לכן, כל זאת למה?

בפוליסות הביטוח הקיימות היום מחויב החוסך בדמי ניהול מהפקדה ודמי ניהול מצבירה (גבוהים אמנם) אבל לפחות ידועים מראש .

במתכונת החדשה :

סעיף דמי הניהול מהפקדה ודמי הניהול מצבירה מתפצלים ל:

תשלום עבור מרכיב החיסכון בפוליסה -(מרכיב תחרותי בין הגופים המנהלים, הגוף המתחרה לא יוכל להציע דמי ניהול גבוהים מאלה הקיימים לחוסך בפוליסה)

"על אף האמור בסעיף קטן (א), במקרים בהם במועד ניוד מקדמי הבטחת תוחלת חיים,

שיעור דמי הניהול המרביים שניתן לגבות ממקבל קצבה בהתאם לקבוע בתקנות דמי ניהול, נמוךמהשיעור הקבוע בפוליסה הקיימת"

תשלום עבור מקדמי הבטחה- מדובר ברובד חיובים נוסף של גביה,נוספת על קודמתה של דמי ניוהל מהפקדה ודמי ניהול מצבירה,כמעין פרמית ביטוח מפני התארכות בתוחלת חיים אלא מה?יש לשים לב למרצע:

" הנספח יתומחר בנפרד מיתר תנאי הפוליסה החדשה. הפרמיה המשולמת בפועל בעד (הנספח תהיה דינמית כך ששיעורה יותאם לשינויים בסיכון התארכות תוחלת חיים בהתאם לנוסחאות הקבועות בנספח א' לחוזר זה."

ובעברית:

על סעיף החיסכון בפוליסת יוכלו חב' הביטוח להתחרות וזה יפה(אבל כאן אין חידוש)

מרכיב מקדמי הבטחה דינמי??

החוסך ישלם מכיסו את ה"סיכון" שאמורה לקחת על עצמה חב' הביטוח!

לשם מה קנינו ביטוח?! לא כדי לגלגל עליה את האחריות והסיכונים (לרבות התארכות תוחלת החיים).

מה המשמעות של :"התארכות תוחלת חיים"

עבור חב' הביטוח אלו "לוחות התמותה" שכל חב' ביטוח שמכבדת את עצמה מחזיקה קרוב קרוב לחזה כך שקרן אור תועה לא תשזוף אותן, זה אחד מהסודות הכי שמורים בכל חב' ביטוח.

ומי יהיה אחראי על הדינמיות (העלאה והורדה במחיר שתשלמו)של הפרמיות

" דירקטוריון חברת הביטוח יקבע את מדיניות החברה לעניין שיווק פוליסות חדשות או לעניין הפחתה של שיעור דמי הניהול בפוליסות קיימות אגב הליך שימור, בשים לב לסיכונים הגלומים בפעילות ובתפעולהפוליסות. הדירקטוריון ידון במדיניות כאמור אחת לשנה לפחות, כאשר במהלך השנה הראשונה מכניסתו לתוקף של חוזר זה, דיון כאמור יתקיים לפחות אחת לרבעון."

הדירקטוריון רוצה לשווק פוליסות ביטוח על כך אין וויכוח, אבל הוא נדרש להוזיל במרכיב החיסכון כדי לעמוד בתחרות, הרי שהאוצר "סידר " לו (לדירקטוריון) את היד השניה עם

ה-סעיף המכונה "נספח :כיסוי ביטוחי לאריכות ימים" שהוא כפי שציינתי קודם לכן – דינמי וגמיש.

הקשה האוצר על חב' הביטוח וחייב אותן:

" חברת ביטוח תשלח למבוטח, הודעה במסמך נפרד על כל עדכון בפרמיה הנגבית לפי (נספח כיסוי ביטוחי לאריכות ימים. במקרה בו העלתה החברה, בהתאם לתנאים..."(כולנו יודעים מה עושים חוסכים עם המעטפות שמגיעות מחב' הביטוח..)

הצגת טיוטה זו למעשה מעקרת את משמעות המושג ביטוח מעיקרו

ביטוח במהותו נועד להעביר לאחריותה של חב' הביטוח את ה"סיכון" תמורת כספו של החוסך אם סעיף הסיכון שבהתארכות תוחלת החיים הינו סעיף "גמיש" הרי שחב' הביטוח תגלגל את ה"סיכון" חזרה לפתחו של החוסך עצמו, כך שיצא קרח מכאן ומכאן- גם קנה פוליסת ביטוח בעלויות גבוהות יחסית לאלטרנטיבות הקיימות בשוק, וגם לא נהנה מהבטחת הסיכונים .

לסיכום:

למרות הכוונה החיובית בהצגת טיוטה זו, להערכתי ,מתוך היכרותי את התנהגות החוסכים לפנסיה,בפועל לא יתבצעו ניודי כספי פנסיה בין הגופים המנהלים מכמה סיבות:

מחלקות השימור של חב' הביטוח קיבלו "מתנה" ומסע השכנועים שלהם התקצר פלאים , כל שעליהם לאמר ללקוח שדורש ניוד:

"האם ברצונך לקוח יקר להחליף את המוצר שיש לך ומבטיח לך תשלום קבוע במוצר דומה ובתשלום משתנה ולחלוטין לא ידוע מראש"?!

בהגשת טיוטה זו של האוצר למעשה מציעים לחוסך מתכונת שינויים בדומה לחיסכון בקרנות הפנסיה אבל במחירים של חב' ביטוח!

חסר מתן פתרון למרכיב כיסוי ביטוחי-א.כ.ע, וסיכוני חיים. חוסך שנהנה מכיסוי א.כ.ע או ביטוח חיים בפוליסה המקורית כשהיה צעיר ובריא, בבואו לנייד, ועבר ארוע שהרע את מצבו הרפואי לא יהנה מכיסוי זה.

פרסומים אחרונים
ארכיון פרסומים
חיפוש לפי תגיות
bottom of page