פוסטים נבחרים

מה רקח האוצר לפנסיה שלכם

בהמשך להודעת האוצר לעיתונות:

"הממונה על שוק ההון מאפשרת לפורשים לגמלאות לבחור את הקרן שתשלם את קצבתם"

מתייחסת לחוזר תיקון שהוציא האוצר לגבי:"הוראות לניהול קרן חדשה – תיקון"(28/7/15)

לכאורה הודעה מינורית ושיגרתית שאינה מושכת תשומת לב מיוחדת בעלת כותרת משמימה אבל מקפלת בתוכה משמעויות דרמטיות לגמלאים. החל מהמאמר הזה אפרוס בסדרת מאמרים את משמעות התיקון הזה של האוצר ומידת השפעתו על כספי הפנסיה של הגמלאים מהיום ואלו הצפויים לפרוש לגמלאות .

חשוב לציין ולהדגיש כי הוראת האוצר בעניין קרנות הפנסיה, מתייחס למי שפורש מ- 1.8.15 ואילך . אין הוראה זו מתייחסת למי שצובר חיסכון טרם פרישתו . כדי לקבל מענה לשאלה הפותחת צריך להבין שישנה בעיה! אז מהי בעצם הבעיה איתה מנסים להתמודד באוצר בעזרת תקנה חדשה זו שהתפרסמה.

קצת רקע אינפורמטיבי:

ובלשון האוצר:

" מקדם עדכון למקבלי פנסיית זקנה ושאריו

א. חברה מנהלת תחשב לגבי פנסיונר, ערב יציאתו לפנסיית זקנה, את הגרעון או העודף במחויבות האקטוארית, הנובע מהפער שבין הנחת ריבית שנתית להיוון לבין עקום ריבית ההיוון במועד הפרישה (להלן - הפער במחויבות האקטוארית)."

הריבית התעריפית נקבעה בתקופות עבר כשהניחו הנחות שהתשואה בעבור השקעות העתידיות מכספי החוסכים-הגמלאים- על פני שנים רבות –לאורך כל תקופת הגמלאות תהיה ברמה של-3.74% משוקלל אחרי דמי ניהול.

משום כך בתקופות מסוימות כשהשוק היה מסוגל לספק תשואה חסרת סיכון ברמות הללו, לא נוצר ולא אמור היה להיווצר פער בין ההתחייבויות(של קרנות הפנסיה לגמלאים)לבין הנכסים (זכאות לקבל פנסיה) .

למה בכלל צריך להתייחס לריבית חסרת סיכון?

תפיסת העולם הבסיסית קובעת ושואפת לכך שעבור פנסיות לגמלאים יש לייצר רמה וגובה קצבה יציבה לכל אריכות ימיהם שלאחר הפרישה,כשהדגש הוא על יציבות ההכנסה החודשית לגמלאי.

כדי לקיים את עקרון היציבות,חובה על קרנות הפנסיה להשקיע ולהתייחס לנכסי השקעה –חסרי סיכון! אותם ניתן למצוא באגרות חוב ארוכות טווח המדורגות בדרוג אשראי גבוה ככל הניתן (גם אם התשואה המתקבלת נמוכה יותר).

אולם, המציאות הכלכלית העולמית בשנים האחרונות מצביעה על ירידה והמשך מגמת הירידה בתשואות על אותם מכשירי השקעה-חסרי הסיכון לטווח הארוך.

עם זאת, (למרות ההשפעה של הכלכלה העולמית ), עדיין המכשירים הפנסיוניים בארץ בשנים האחרונות משיגים בתחשיב ממוצע תשואה גבוהה מהריבית הצפויה (3.74%) חסרת הסיכון.

אם זהו המצב אז איפה בעצם הבעיה?

הבעייתיות מתקיימת כשנצמדים לערוצי ההשקעה חסרי הסיכון,התואמים את עקרון היציבות כאן כבר רואים תוצאות שונות לחלוטין, התוצאות באפיקי השקעה אלו מניבות תשואה של 2.5% ואף פחות מכך -נמוכה משמעותית מזו שהניחו שצפויה להיות (3.74%).

אתם אולי לא ערים לכך אבל הבעיה טמונה בכך שהתוצאות הנאות נובעות מהשקעות נכסי החוסכים בקרנות פנסיה, בביטוח, גמל וקרנות ההשתלמות, באפיקים שאינם נחשבים חסרי סיכון.

בסופו של דבר השקעות אלו מוחלות לטוב ולרע על החוסכים בקרן, כשמדובר בחוסכים הצעירים במהלך תקופת החיסכון יכולים "לבלוע" עליות ומורדות בשוק ,אולם כשמדובר בחוסכים שכבר פרשו לגמלאות ,עבורם סיטואציה זו אינה בריאה ונוגדת את התפיסה הבסיסית – לספק יציבות וקצבה חודשית קבועה לכל אריכות ימי חייהם.

כמי שפוגש מידי יום, גמלאים ומי שעומדים ערב פרישה ,אני יכול להעיד שהדבר שעומד בסדר החשיבות העליונה עבורם אפילו יותר מגובה הגמלה עצמה, הוא הסכום שיעמוד לרשותם מידי חודש .שיהיה צפוי , קבוע וידוע מראש.

הדבר האחרון שהיו רוצים לעסוק בו הוא ספקולציות וסיכונים בתשלומי הפנסיה החודשיים.

אז למה באוצר מצניעים את המשמעויות הנובעות מהפתרון שהציגו ?

מאחר ובהנחיית האוצר קיימת סתירה מהותית לעקרון של פנסיה יציבה .

למעשה האוצר נטש אפשרות לפתרון שיאפשר יציבות מלאה לפחות לרובד פנסיה בסיסי ויצר מצב שבו הפנסיות קטנו באופן ודאי, כאשר האפשרות לשקמן מוטלת על כתפי הגמלאים.

עם זאת גימלאי שירצה לפצות את עצמו בעבור הירידה, יהיה עליו לקחת סיכונים שתוצאותיהן מוטלות בספק.

להמחשה,כיצד תשפיע תקנת האוצר לקרנות הפנסיה על קצבת הפנסיה של הגמלאים

אז איך מגשרים על הפער שנוצר ועדיין שומרים על ביטחון ויציבות בקצבאות הפנסיה לגמלאים?

עד כה הפתרון שאומץ ע"י קרנות הפנסיה היה, שהעמיתים הצעירים בקרן מימנו את הגמלאים .

לפני כשנתיים, ניסו באוצר לחדול מנוהל זה בקרנות ולאפשר מצד אחד אספקה של קצבה יציבה לגמלאים ומאידך להימנע מסיבסוד הצעירים את הגמלאים , כאשר המשמעות המעשית היחידה של התאמת ההתחייבויות לנכסים וכדי להתאים א