top of page
פוסטים נבחרים

אבות אכלו בוסר ובנים "אכלו אותה" בפנסיה

למה להורים שלנו היה יותר קל עם הפנסיה

בעבר כשהועסקת במקום עבודה אחד ,או אפילו אם עברת מקומות עבודה שונים,

יכולת לדעת שההפרשות שלך לפנסיה (קרן פנסיה ותיקה)נעשות בצורה קבועה, פשוטה ומסודרת:אחוזים קבועים וידועים הופרשו מהשכר, חלקך וחלק המעסיק הופקדו באופן שוטף לקופה ובעבור כל שנת עבודה (ותק), נצברה זכות מוקנית של 2% מהשכר לפנסיה.

במתכונת זו יכולת לדעת מראש מהו הסכום שיעמוד לרשותך בגיל פרישה.

כך שאם עבדת במשך 20 שנה במשכורת ממוצעת של 10,000 ₪ לחודש

יכולת לדעת שבפנסיה תעמוד לרשותך קצבה של 4,000 ₪ לחודש לכלכלתך:

2%X20 שנה=40%.

במתכונת חישוב זו ניתן היה לצבור זכויות במקסימום עד 35 שנות עבודה

שהם 70% משכר קובע לפנסיה.

אז מה בעצם קרה ולמה המצב כל כך שונה היום

מאז 1995 כששיטת החישוב לפנסיה שונתה ממתכונת של מנות (זכויות)

לשיטת חישובי צבירות (תשואה)

נוצר מצב שמקשה על החוסך לדעת כמה כסף בדיוק יהיה לו בפנסיה,

(אגב, בביטוחי מנהלים מאז ומעולם קשה היה לדעת כמה יהיה לך בפנסיה מאחר ומתכונת החישוב בהן מתמיד מבוססות תשואה )

אם מתכונת החישוב הקודמת הייתה מבוססת פונקציה של שני פרמטרים :

ותק+ ומשכורת

יכולת להכפיל אותם ולקבל בתוצאה את הקצבה שתהיה לך בפנסיה,

אבל הדגש בקרנות הותיקות היה על הזכויות שנצברו ולא על הכסף שנצבר.

לעומת זאת במתכונת החדשה מאז 1995, כמות הפרמטרים והמשתנים גדולה יותר ונזילה יותר. כאשר הפרמטר המשמעותי ביותר והכבד ביותר הוא:

כמה כסף נאגר או נאסף עד מועד הפרישה.

מהם המרכיבים המשפיעים על הפנסיה שלכם

  • משכורת חודשית

  • מס' תקופות העבודה ( חודשים או שנים) כשבמהלך תקופות אלו לעיתים עובדים ולעיתים לא

  • מהם אחוזי ההפרשה/הפקדה מהשכר זהו מרכיב משתנה ודינמי

  • מהן התשואות והרווחים המושגים על הפקדות החיסכון (ועל זה אין לכם כלל השפעה)

מנגד

  • העלויות המשולמות בצורת דמ"נ והכיסויים הביטוחים (כאן יש לכם יכולת השפעה על ההוצאות)

לכשתגיעו למועד הפרישה, הקצבה שתשולם לכם תחושב ביחס ל:

הסכום שנצבר בפועל לאותו מועד מחולק ב: מקדם קצבה שמושפע בין היתר מתוחלת חייכם כגמלאים, המין והגיל שלכם.

במסלול הפנסיה – אם נחזור לדוגמה שאם שכרכם בממוצע היה 10,000 ₪ הקצבה הצפויה לכם בפנסיה תהיה תלויה במכלול המשתנים והמרכיבים המשפיעים על הפנסיה שלכם

ולא ברורה וחד משמעית כבעבר.

בגרף הזה ניתן לראות כיצד הפרמטרים השונים משפיעים בסופו של דבר

על הצבירה שלכם לפנסיה

כאן באה לידי ביטוי באופן חד משמעי עובדת הימצאותם של המשתנים הרבים והדינמיים שמשפיעים על כמה כסף יהיה לכם בפנסיה ומה תהיה הקצבה החודשית שלכם,

ובמתכונת החדשה הינה עלומה לעיני החוסך.

לסיכום

כדי למצות את פוטנציאל החיסכון לפנסיה,

אפשר לדמות את החיסכון הפנסיוני ל"טמאגוצ'י", זוכרים את משחק הילדים הזה, שבו צריך להאכיל ולטפח ללא הרף חיית מחמד ולמי שזנח אותה היא פשוט גוועה.

ומצד שני, להקפיד ולהשגיח שלא ל"האכיל" או בעצם,להרעיב את ה "פאקמן" הזללן שאינו יודע שובע ורוצה כל הזמן לכרסם לכם מהחיסכון .

פרסומים אחרונים
ארכיון פרסומים
חיפוש לפי תגיות
bottom of page