top of page
פוסטים נבחרים

מיסים זה לא רק מילה גסה וכשמדובר בהטבות מס אז בכלל...

במשרד האוצר עמלים רבות בשנים האחרונות ע"מ לנסות ולהיטיב עם החוסכים לפנסיה ואנחנו מתבשרים חדשות לבקרים על רגולציות ,תקנות ועידכונים לחוק .

אז עד שכל התקנות,הרגולציות והעידכונים במשרד האוצר

יקבלו את אישורי הכנסת והוועדות השונות,מה בכל זאת אפשר לעשות כדי להגדיל כבר היום את החיסכון לפנסיה.

אם אתם עצמאים תוכלו להנות מהטבות מס לעצמאים בהפקדות לקופות גמל

הטבות מס מוענקות ליחיד בשיעורים (אחוזים) קבועים מהכנסתו ועד לתקרה שנקבעה בחוק.

ההטבות מוענקות כנגד תשלומים ששילם חוסך לקופת גמל, עבורו או עבור בן־בת זוגו.

עצמאי רשאי להפקיד 16% מהכנסתו השנתית, עד לתקרה של 208,800 ש"ח סה"כ בשנה ובשכר חודשי של עד 17,400ש"ח,ז"א שניתן להפקיד סכום של 2,784 ₪ בחודש וליהנות מניכוי ומזיכוי (במשולב)ממס, על פי תקנות מס הכנסה.

איך מקבלים בפועל את הטבות המס

את הכספים מפקידים בקופה שבחרת עד סוף השנה,

ומצרף את אישור המס שהתקבל מהקופה לדו"ח השנתי שמוגש למס הכנסה.

אגב, כדי להימנע מהלחץ של הפקדת כספים ברגע האחרון,

מומלץ לעבור להפקדות חודשיות שוטפות באמצעות הוראת קבע.

ומה אם מדובר בקרן השתלמות: הטבות המס לעצמאים בהפקדות לקרן השתלמות

קרן השתלמות היא תוכנית חיסכון לטווח בינוני. כספים שהופקדו בקרן ניתן למשוך

לאחר שלוש שנים למטרת השתלמות מקצועית, ואחרי שש שנים לכל מטרה.

נכון להיום, קרן השתלמות היא אפיק ההשקעה היחיד המאפשר לפדות את החיסכון בתשלום חד פעמי במזומן ללא מס ושהרווחים בו פטורים ממס רווחי הון.

עצמאי רשאי להפקיד לקרן השתלמות 7% מההכנסה השנתית,

עד לתקרה שנתית של 264,000 ש"ח - תקרת ההפקדה שבעבורה הרווחים פטורים ממס ב–2015 היא 18,480 שקל בשנה (או 1,540 ₪ בחודש) .

לכל עצמאי מומלץ להפקיד את הסכום המרבי, 18,480 שקל, הפטור ממס רווחי הון,

בלא קשר להכנסתו בפועל. ( כדי למצות את ההטבות הניתנות)

בנוסף, עצמאי רשאי להורות, במועד ההצטרפות, שהוותק בקופה יהיה לתחילת שנת המס, אף שההפקדה מבוצעת בסוף שנת המס,ובכך להקדים את המועד שבו ניתן למשוך את הכסף שנצבר בקופה.

אבל לא כולם עצמאים,וליתר דיוק הרב לא ולעיתים יש צורך בהכנסה נוספת ובעלי מקצועות שונים עובדים כשכירים במקום אחד ובמקביל גם כעצמאים (להמשך קריאה)

כמה תגבה קרן השתלמות משכיר שהוא גם עצמאי

במקרים שבהם אדם הוא גם עצמאי וגם שכיר , האפשרויות העומדות בפניו הן לנצל את כל מלוא הסכום עד לתקרה של עצמאים,בקיזוז מה שהפקיד כשכיר

למשל, אם התקרה לעצמאי היא 18,480 ₪ בשנה, כאמור ואם כשכיר הפקיד במשך אותה שנה 10,000 ₪,אזי יתאפשר לו להשלים עוד הפקדה בסך 8,480 ₪ במעמד עצמאי,ובכך לנצל את התקרה עד תומה .

מהן הטבות המס לשכירים בהפקדות לקופות גמל

הטבות המס במקרה של חיסכון פנסיוני(שאותו משלם המעסיק מדי חודש) ניתנות אוטומטית

בתלוש השכר של השכיר. הטבת המס הניתנות בגין חלק העובד היא מסוג זיכוי-כלומר,

החזר מס בשיעור 35% בסכום ההפקדה של העובד. ההטבה מוגבלת בתקרה של 609 שקל (8,700 X7%), ובתנאי שהשכיר מפקיד סכום זה לפחות , אחרת תוגבל ההטבה עד לגובה הפקדתו בפועל .

והיא נבחנת בשקלים ולא בשיעור ההפקדה של העובד.

לדוגמא : שכיר שהכנסתו 15 אלף שקל, המפקיד על חשבונו רק 5% לתגמולים,

ייהנה מהטבת מס המרבית בסך 213 שקל 35% X 609

אף שהפקיד רק 5%, מכיוון שאלו מהווים בשקלים 750 שקל.

האם שכיר יכול להפקיד בנוסף גם באופן עצמאי

חיסכון לפנסיה במעמד עצמאי במהותו הוא חיסכון של היחיד ללא שותפות וללא תרומה של המעסיק. ברגע שהמעסיק מוסיף שקל אחד משלו זה לא יהיה חיסכון במעמד עצמאי.

כל שכיר רשאי להפקיד באופן עצמאי לתוכנית פנסיונית, ( מלבד לקרן השתלמות)

פתרון זה בא לתת מענה לבעיה מאד כואבת של מי שמשכורתו מורכבת מבסיס+עמלות או רכיבי שכר נוספים כגון (שעות נוספות, החזר הוצאות, שווי רכב, עמלות וכד')ועבור תוספות אלו בגין חלק מהכנסתו אין כיסוי ביטוחי במסגרת הפקדות עובד – מעסיק,

הבעייתיות באה לידי ביטוי במלוא חומרתה בעת הפרישה,גובה הקצבה יורד פלאים עקב אי הכיסוי הבטוחי לפנסיה,לאורך שנות התעסוקה.

שכיר ( שייקרא במצב זה – שכיר במעמד עצמאי) רשאי להפקיד עד 16% ממשכורתו הלא־ מבוטחת, ולקבל בגינן הטבות מס. הנוסחה מורכבת, אבל לפי כלל האצבע,

למשל :

שכיר ששכרו החודשי ברוטו הוא 15,000 ₪ ואולם המעביד מפקיד לזכותו לפנסיה רק בעבור שכר בגובה 10,000 ₪ , אזי העובד יוכל לנצל זכותו להפקיד 16% מההפרש, כלומר מ- 5,000 ₪ , סך של 800 ₪ , ועד לתקרה בסך 8,700 שקל (בתנאי שהשכר הכולל לא עולה על 34,800ש"ח), וליהנות מניכויים וזיכויים במס -כמו עובד עצמאי.

וליהנות מהטבת/ החזר מס בגין הפקדתו זו שהיא מחושבת ע"פ המס השולי של העובד.

התשלומים לקופה יכולים להיעשות ישירות על ידי העובד,

או באמצעות המעסיק (דרך תלוש השכר)

את הטבת המס ניתן לקבל אוטומטית דרך תלוש השכר,היכן שהמעסיק מאפשר זאת;

ואם אינו מאפשר זאת, בעת הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.

במידה ויופקד סכום גבוה מהתקרה להטבות המס,אמנם לא תהנו מהטבות המס אבל,

ייתכן שבגיל הפרישה תוכלו למשוך את הפקדת היתר במזומן או להוון אותה.

יתרון חשוב נוסף שבגינו כדאי להפריש לחיסכון הפנסיוני לשכיר במעמד עצמאי

מעבר להגדלת החיסכון עצמו והטבות המס,

לעיתים זה יכול לשפר את הכיסויים הביטוחיים לדוגמה בהפקדה לקרן פנסיה,

למעשה קונים בזה גם כיסוי ביטוחי למקרה א.כ.ע או מקרה מוות חו"ח.

לאילו תוכניות מפקידים כספים כדי לנצל הטבות

קיימות שלוש תוכניות המאושרות כקופות גמל על פי תקנות מס הכנסה:

קופת גמל לתגמולים,קרן פנסיה ופוליסת ביטוח בחברת ביטוח.

השינוי האחרון בכללי המיסוי על חסכונות, המכונה "תיקון 3,"

קבע כי הפקדות מ–שנת 2008 מיועדות למטרת קבלת קצבה חודשית מגיל הפרישה.

חשוב לדעת שלקופת גמל לתגמולים אין כיום מנגנון לתשלומי פנסיה,

מה שיכול לתת העדפה לחיסכון באמצעות קרן פנסיה.

איך אני בוחר את הקופה או הקרן, המתאימות לי

תחילה עליכם לברר לעצמכם אם יש צורך בכיסויים ביטוחיים, לצד החיסכון לגיל פרישה.

אם יש לכם עניין בכיסוי למקרה נכות (אובדן כושר עבודה) או מוות (ביטוח חיים או ביטוח לשאירים)

התוכנית המתאימה במקרה זה היא קרן פנסיה או פוליסת ביטוח.

לאחר מכן,להתמקד בחיסכון לגיל פרישה

ולהגדיר לעצמכם מהו פרופיל הסיכון שמתאים לכם בהשקעות - כלומר,

האם אתם דוגל בתמהיל השקעות סולידי, או לא? ברגע שהגדרתם את הקטגוריה המתאימה תוכלו לבחור בקופה ספציפית בהתאם לפרמטרים פיננסיים כמו :

תשואה,סיכון ודמי ניהול.

היות שתהליך הבחירה אינו פשוט, מומלץ להסתייע בשירותיו של בעל רישיון ייעוץ.

פרסומים אחרונים
ארכיון פרסומים
חיפוש לפי תגיות
bottom of page