top of page
פוסטים נבחרים

דמי ניהול בכלל ובפוליסות "עדיף" בפרט

או "טובים" השניים מן האחד... דמי ניהול כפולים....

פוליסות ביטוחי מנהלים משנת 1991 עד 1/1/2004

רק בפוליסות ביטוח מנהלים משתתפות ברווחים שנרכשו משנת 1991 עד 1/1/2004)פעילות ולא פעילות) המכונות :"עדיף"

דמי הניהול מצבירה בפוליסות אלו מחושבות בשני רבדים:

דמי ניהול קבועים מהצבירה כלומר סך החיסכון הצבור (עבור כל שנה באופן מיצרפי),דמי הניהול בחישוב שנתי הם-0.6% לדוגמה

דמי הניהול הללו משולמים בכל מצב ,אם הקופה נשאה רווחים באותה שנה וגם אם לא. בשנים שפוליסת הביטוח משיגה רווחים, מעבר לתשלומים הקבועים על הצבירה (0.6%)ישולמו עוד -15% מתוך הרווח.

*בפועל שיטת החישוב נעשית ברמה שנתית אבל עפ"י נוסחה מימונית של 1:12

ולכן במציאות התוצאה בפועל יוצאת במקצת שונה מזו שבדוגמה.

בדוחות ניתן לראות שדמי הניהול מופיעים בשתי משבצות, משבצת אחת לחיוב הקבוע-0.6% ובמשבצת שניה את ה-% המשוקלל מסך הצבירה , המהווה 15%מהרווח באותה שנה .

מי שיש ברשותו פוליסות מהסוג המדובר,כדאי ורצוי שייבדוק את גובה דמי הניהול שניגבו עפ"י המופיע בדו"ח,מאחר ולעיתים נתקלים במצבים בהם החברה המנהלת גבתה סכום גבוה מהנדרש כמו בדו"ח המצורף כאן

למעשה בחישוב משוקלל,הסכום המקסימלי שצריכה היתה החברה המנהלת לגבות לא אמור היה לעבור את ה-280 ש"ח לערך.

בשנים שבהן ישנם הפסדים, כלומר תשואה שלילית

לא ייגבו דמי הניהול המשתנים (15%)על הרווחים, ונתחיל לשלם רק לאחר שהחברה המנהלת תתחיל להרוויח מחדש את גובה ההפסד .

אם הפסידה 5% למשל, תתחיל החברה לחייב רק כאשר תגיע לרווח של 5% וזה יכול להיות כעבור שנה ולעיתים פחות ולעיתים יותר. מאחר והרווחים וההפסדים תלויים בתנודתיות של שוק ההון דמי הניהול על הרווחים תמיד יהיו משתנים.

בחישובים לטווח הארוך, הערך המשוקלל (הקבועים והמשתנים)הסטטיסטי של דמי הניהול הוא שווה ערך לכ-1.12%.

ערך זה בפני עצמו כערך מוחלט נחשב לדמי ניהול גבוהים

(וזאת בלי שום קשר לעלויות שקועות נוספות בביטוח).

אז מה עושים עם כל הנתונים האלה

מאחר ומדובר בקשת רחבה של מהדורות תוכניות ביטוח,

יהיו בתוך הטווח הזה, תוכניות שלמרות דמי הניהול כפי שהצגתי לעיל הצדקה להמשיך ולחסוך באמצעותן לעומת זאת יהיו תוכניות ששווה לשקול בכובד ראש אם להמשיך ולחסוך באמצעותן, ולחלקן קיימת סבירות גבוה שיש לוותר עליהן.

מתוך התוכניות הללו שמעורב בהן מרכיב חיסכון שאינו לקצבה אלא למטרות הון, לגבי מרכיב חיסכון זה, אין ספק שיש לחלצו מתוכניות אלו ולנייד לתוכניות מסוג קופות גמל למטרות הון בדמי ניהול נמוכים משמעותית.

איך משפיעים דמי הניהול על החיסכון הפנסיוני שלך

כשמדברים על דמי ניהול, מתייחסים בעיקר לתוכניות הפנסיה מהשנים האחרונות

[קרנות פנסיה מ-1995 וביטוחי מנהלים החל מ-2014

שבהם אנו מכירים , כי דמי הניהול מורכבים משני סוגים:

- דמי ניהול מהפקדה

- דמי ניהול מצבירה

דמי ניהול מהפקדה

הנם תשלומים שנגבים בכל פעם שנעשית הפקדה ,ובעבור אותה הפקדה בלבד.

למשל-אם הפקדת בינואר -100 ₪ ,ייגבו –X% דמי ניהול מאותה הפקדה

דמי ניהול מהפקדה יכולים להיקרא גם-דמי ניהול מגמולים או דמי ניהול מפרמיה.

דמי ניהול מצבירה

או מהחיסכון המצטבר,כאן הכוונה לדמי ניהול הנגבים מסה"כ מה שנצבר בתוכנית –

הסכום שהופקד והתשואה [הרווח] שהצטבר ובניכוי דמי הניהול.

דמי ניהול מצבירה נגבים מידי חודש עפ"י חישוב שנתי,

ז"א שאם הפקדת 100 ₪ מידי חודש נצבר לך לסוף השנה-1,200 ₪ עליהם הצטרף רווח מהחיסכון

ועל הסכום הכולל שהצטבר ישולמו דמי הניהול.

דמי ניהול מצבירה נקראים לעיתים גם:

דמי ניהול מנכסים או דמי ניהול ממלאי, כל אלו שמות שונים לאותו עניין.

ובתמצית: דמי הניהול מצבירה נגבים מכל החיסכון שנערם בתוכנית [כולל רווחים] מידי חודש בחישוב שנתי.

איפה רואים את אחוזי דמי הניהול המשולמים

צרפתי טבלה מד"וח לדוגמה לצורך המחשה:

יש לשים לב

המספר באחוזים [הערך המוחלט] של דמי הניהול מצבירה נמוך יותר מדמי הניהול מהפקדות ,

אבל,מאחר והחישוב נעשה על סה"כ הפקדות+ רווחים,

הסכום לתשלום בשקלים בסופו של דבר מסתכם לסכום גבוה משמעותית .

בדומה למצב שבו נשלם 1% ברכישת דירה לעומת 5% ברכישת רכב למשל,

המספר באחוזים, לדירה נמוך יותר אבל הערכים הכספיים גבוהים בהרבה.

למי משולמים דמי הניהול

דמי הניהול משולמים לחברות המנהלות אליהם מופקדים כספי הפנסיה ו/או הביטוח שלך למשל:

מגדל, כלל, הראל, מנורה וכ"ו....

(כפי שהראיתי בסרטון ההדרכה הראשון), את שם החברה המנהלת

ניתן לאתר בתלוש השכר או בדו"חות שמגיעים אלינו הביתה כל רבעון או בסוף שנה.

מתי ואיך אפשר להשפיע על גובה דמי הניהול אותם משלמים

למעשה בכל שלב מרגע ההצטרפות לתוכנית, ובכל שלב במהלך התקופה בה אנו מפקידים

כספים לתוכנית הפנסיה שלנו (למעט בביטוחי מנהלים, ובפרט בביטוחים מנהלים מלפני 2014) , אנחנו יכולים לנסות ולחסוך בעלויות.

איך ניתן להוזיל עלויות

ישנן 3 דרכים אפשריות להשגת המטרה:

  • ניתן לפנות באופן עצמאי, לחברה המנהלת את כספי הפנסיה בבקשה להוריד את דמי הניהול.

  • ניתן לפנות לחברה המנהלת דרך סוכן הביטוח,כאן יש לקחת בחשבון שקיים ניגוד עניינים,

  • מאחר והוזלת העלויות עבורנו משמעותו הפחתה בעמלות עבור הסוכן,ניתן לפנות ליועץ פנסיוני מקצועי שיעשה עבורכם את השרות.

מהו טווח דמי הניהול האופטימליים אליהם נשאף

לא תמיד כל אחד יכול להשיגן

בביטוחי מנהלים –ניתן להשפיע על דמי הניהול אך ורק בעת ההצטרפות או הרכישה של התוכנית,לאחר מכן נדיר שניתן יהיה להפחיתם (אלא אם ההפחתה נקבעה מראש כחלק מובנה בתוכנית).

בתוכנית ביטוח מנהלים שנרכשה אחרי שנת 2003, יותר מ-1% דמי ניהול מהצבירה

ו/או יותר מ- 3% מהפקדה , נחשבים כדמי ניהול גבוהים.

בקרן פנסיה – צריך לשאוף ל-2% מהפקדה ו-0.25% מצבירה,ניתן לנסות ולהשפיע בכל שלב של חיי התוכנית וככל שצברנו יותר,כח המיקוח שלנו גדל.

פרסומים אחרונים
ארכיון פרסומים
חיפוש לפי תגיות
bottom of page