top of page
פוסטים נבחרים

ביטוח להבטחת החיסכון כבר עשיתם???

איך מבטיחים את החיסכון לפנסיה בכל מצב

בבסיס הדברים כולנו מבינים את משמעות המושג:

א.כ.ע,(לקריאה מורחבת)אם נרכש דרך חב' ביטוח או ביטוח נכות באמצעות קרן פנסיה, בשני המקרים,ביטוחים אלו מטרתם לאפשר יכולת התפרנסות

למי שאיבד אותה עקב תאונה או מחלה.

אולם הפיצוי או התשלומים השוטפים מפוליסת ביטוח א.כ.ע או מקרן הפנסיה,

נמשכים רק עד גיל הפרישה (ולא לכל החיים כפי שאפשר אולי היה לסבור בטעות).

מי שברשותו ביטוח מפני א.כ.ע או ביטוח נכות, גם החיסכון שלו מוגן במקביל

למה הכוונה

החיסכון הפנסיוני,מטרתו לספק לנו פנסיה לגיל הפרישה וכדי למלא צורך זה מבוצעות מידי חודש הפקדות שוטפות מהשכר לחיסכון הפנסיוני,אם בחב' ביטוח או בקרן פנסיה.

למשך ההפקדות וגובה הסכום המופקד יש השפעה מכרעת על גובה הקצבה בפנסיה ,ואם ברשותכם ביטוח א.כ.ע, אפשר לאמר שאתם אמורים להיות מוגנים באופן סביר מפני איבוד כושר ההשתכרות במקרה של נכות או מחלה.

אבל מה קורה במצב זה (של אי התפרנסות) עם ההפקדות לחיסכון הפנסיוני?

הרי אינכם עובדים ואין משכורת ממקום העבודה שניתן לבצע ממנה הפקדות לחיסכון,

שהרי זו העתודה שלכם לפנסיה ?!

ותשלומי א.כ.ע כפי שציינתי קודם לכן ,משולמים רק עד גיל הפרישה ולא מעבר לכך.

אם כך מה קורה לאחר גיל הפרישה

אם לאורך השנים לא הופקדו כספים לתוכנית החיסכון עקב אי כושר עבודה,

למעשה מה שנותר לקצבת הזקנה הינו אותו סכום שהופקד בה

עד מועד אירוע התאונה או המחלה.

לדוגמה:

בשכר 8,000 ₪

אם חוסך מגיל 35 ובגיל 50 נקלע לא.כ.ע ללא שחרור

אם חוסך מגיל 35 עד 65 ברצף ללא תקלות

הביטוח מסוג שחרור או ויתור לתשלום פרמיה במקרה של א.כ.ע =ביטוח של החיסכון.

אם ברשותכם תוכנית ביטוח או תוכנית פנסיה הכוללת בתוכה ביטוח א.כ.ע או ביטוח מפני נכות, אזי הביטוח על החיסכון קיים באופן מובנה בתוך הפוליסה ואין צורך לדאוג בנפרד.

אם כך איפה בעצם הבעיה

מניסיוני לאורך השנים אני למד שבמיוחד באותם מקרים של חוסכים

שברשותם ביטוח מנהלים,

ועבדו במקומות עבודה שבהם ביטוח א.כ.ע אינו מובנה באופן אינהרנטי בתוך הפוליסה,

אלא שכיסוי זה (של סעיף א.כ.ע)היה קולקטיבי דרך מקום העבודה או נרכש ע"י המעסיק בנפרד כפוליסה עצמאית מצב המכונה –(S.A-STAND ALONE)

אותם חוסכים בעת עזיבת עבודה נוטים ל"הפקיר" את הכיסויים הללו

ולו רק בשל העובדה שכלל לא היו מודעים להפרדה הקיימת בין הפוליסות.

במצב זה אתם עלולים למצוא את עצמכם ללא כיסוי ביטוחי לסעיף א.כ.ע

ואף גרוע מכך, לאבד את הביטוח על החיסכון הפנסיוני במקרה של אי יכולת השתכרות.

מה הפתרון במקרה זה

ההמלצה היא,

לאחר שבדקתם ומצאתם שאכן זה המצב במקרה שלכם,

ואתם מחוסרי ביטוח על החיסכון (קרי לא קיים ביטוח שחרור מובנה בפוליסה שלכם),

כל שעליכם לעשות הוא: לרכוש בנפרד : "כיסוי שחרור" –

סעיף זה בפוליסה הינו השחרור שלכם מתשלום פרמיות ומחובת ההפקדה במצב של א.כ.ע.

ביטוח מסוג זה הינו זול מביטוח א.כ.ע מלא (כ-10% מערכו) ונכון לרוכשו גם אם הוא על חשבונכם רק למקרה ובעתיד הוא יושמט מכל סיבה שהיא.

פרסומים אחרונים
ארכיון פרסומים
חיפוש לפי תגיות
bottom of page