פוסטים נבחרים

מה הקשר בין תוחלת חיים,תינוק טיבטי ובעלה של הפולניה

השיח הציבורי בנושא משבר הפנסיה שנובע מהתארכות תוחלת החיים,

מככב בפסגה מזה זמן והפעם החלטתי להתמקד בנקודה זו.

ראשית יש להבחין בין שני מושגים שגורים:

"תוחלת חיים" ו-"תוחלת החיים".

"תוחלת החיים"

"תוחלת החיים היא מדד סטטיסטי לתוחלת (תוחלת היא מושג דומה לממוצע) של הזמן הנותר לפרטים חיים מקבוצה נתונה להישאר בחיים...."(ויקיפדיה)

תוחלת החיים והמספר שנקוב באחריתו הוא למעשה מדד, אינדיקטור שמקפל בתוכו מס' קריטריונים המתייחסים לאותה קבוצה הנכללת באותו מדד

מקובל לכלול מדינות ואוכלוסיותיהם ולהשוות ביניהם ערכים שונים שאינם צופים בהכרח כמה צפוי אדם לחיות אלא ערכים כגון:

רמת הכנסה, אורח חיים, תרבות פנאי, מערכת חינוך, מערכת רפואית וכד'

ניתוח מדדים אלה מצביע על כך שאוכלוסיות במדינות שבהן מצויה רווחה חברתית בערכים גבוהים תושביהם נוטים לחיות חיים ארוכים יותר ותוחלת החיים שם גבוהה יותר, גם מיקומה של ישראל אינו נפקד במקומות הגבוהים.

יחד עם זאת מדדי תוחלת החיים כוללים בתוכם למעשה את השרידות ואת שיעורי התמותה ביחס לגילאים השונים.

למשל-גיל 85, בין היתר מעבר לכל מה שצוין לעיל,מתייחס לתינוק שנולד ואת הסבא שלו ואת הסבא רבא שלו על אותו ציר מדידה.

אם ידוע שלפני עשרות שנים שיעור התמותה של ילודים מרגע לידתם ועד שנתם הראשונה היתה גבוהה בדומה לשיעור התמותה של גילאי 55 ומעלה,

גבוהים בהרבה בהשוואה למקובל היום וזאת בזכות רפואה מתקדמת ויכולת שרידות הולכת וגדלה באופן משמעותי.

עפ"י שיטות החישוב והמדידה, קיטון שיעורי התמותה של ילודים בחישוב מתמטי מגדילה את תוחלת החיים של האוכלוסייה כולה, אבל בין זה לבין הסיכוי שלנו להיות בהכרח זקנים יותר אין ולא כלום מאחר והסיכונים שאורבים לתינוקות, למתבגרים ולמבוגרים אינם זהים לאלו שמצפים לנו בזקנה.

לפיכך, בהקשר הפנסיוני מודדים "תוחלת חיים" מוגדרת ולא את "תוחלת ה-חיים" בהכללה.

וכאן הערכים הנמדדים שונים בתכלית, הערכים שנלקחים בחשבון בפן הפנסיוני הינם:

  • גברים מול נשים

  • מעל גיל 60

  • עובד או לא עובד

  • גובה הפנסיה של הפרט

  • נשוי, רווק או אלמן וכ"ו

לכל קב' מוגדרת עפ"י מאפייניה יש תוחלת חיים שונה ולהכליל אותם בתוך הגדרות תוחלת החיים הכללית, מבחינה פנסיונית זאת תהיה טעות.

כמו למשל אם נמדוד כמה סטודנטים שנה ראשונה בטכניון עברו את ציוני הבגרות במתמטיקה בציון הגבוה מ-85, לא בהכרח נצפה לקבל תוצאה זהה מקב' סטודנטים מקבילה במדעי הרוח.

השיח המתעצם בשנים האחרונות על המשבר בפנסיה שסיבותיו הינן התארכות תוחלת החיים, להערכתי הינו שיח מזויף ואינו נוגע בסיבות האמתיות למשבר זה, לתלות בגורם תוחלת החיים את האשם למשבר ,טעות ביסודה.

מרכיב תוחלת חיים והתארכותם לאוכלוסייה בגיל השלישי היא קטנה יותר ביחס לקב' האוכלוסייה האחרות ואין לעשות גזירה שווה ביניהם.

ותוחלת החיים שהתארכה בעשרות השנים האחרונות אינה מתייחס לגיל השלישי בלבד

אלא לכלל האוכלוסייה.(מאמר מקיף בנושא הגיל השלישי באתר "אנשים ישראל").

התארכות תוחלת חיים הינה גורם אחד בלבד מתוך שלל גורמים כבדים ומשמעותיים למשבר הפנסיה גורמים כמו:

מכשירי פנסיה שהיו קשיחים שלא אפשרו בניגוד להיום משיכת כספי פיצויים מהפנסיה במעבר בין עבודות למשל,

המכשירים הפנסיוניים כיום בזבזניים ביחס למה שהיה נהוג בעבר כגון הכיסויים הביטוחיים, דמי הניהול ועוד.

כ"כ בעבר המכשירים הפנסיוניים זכו לסובסידיה ממשלתית של אבטחת תשואה גבוהה בניגוד להיום

כל אלו ועוד הינם גורמים משפיעים ותורמים לאין שיעור למשבר הפנסיה.

אז איך כל זה קשור לתינוק טיבטי ולבעלה של הפולניה

תינוק טיבטי שנולד יזכה אי"ה לאריכות ימים בהתחשב בכל הגורמים הסביבתיים, בעלה של הפולניה לעומתו בוחר במותו מרצונו החופשי (כל זה בבדיחות הדעת כמובן)

פרסומים אחרונים
ארכיון פרסומים
חיפוש לפי תגיות