top of page
פוסטים נבחרים

איך חוסכים יותר לפנסיה והפעם בעזרת הטבות מס

מהן הטבות המס לעצמאים בהפקדות לקופות גמל

הטבות מס מוענקות ליחיד בשיעורים קבועים מהכנסתו ועד לתקרה שנקבעה בחוק.

ההטבות מוענקות כנגד תשלומים ששילם עמית לקופת גמל, עבורו או עבור בן־בת זוגו.

עצמאי רשאי להפקיד 11% מהכנסתו השנתית, עד לתקרה של 208.8 אלף שקל בשנה

(17.4 אלף שקל בחודש), וליהנות מניכוי ממס, על פי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה.

ניכוי ממס פירושו שמס הכנסה מקטין את המשכורת החייבת במס, בגובה ההפקדה לקופת הגמל.

בנוסף ובלי קשר, עצמאי רשאי להפקיד 5% מהכנסתו השנתית,

עד לאותה תקרה (208.8 אלף שקל), וליהנות מזיכוי ממס, על פי סעיף 45 לפקודת מס הכנסה.

המשמעות של זיכוי ממס היא החזר מס בגובה 35% מהסכום שהופקד בקופת הגמל.

איך תקבלו בפועל את הטבות המס

אתם מפקידים כספים בקופה על פי בחירתכם עד סוף השנה,

ומצרפים את אישור המס שהתקבל מהקופה לדו"ח השנתי שתגישו למס הכנסה.

אגב, כדי להימנע מהלחץ של הפקדת כספים ברגע האחרון,

מומלץ לעבור להפקדות חודשיות שוטפות באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי.

מהן הטבות המס לעצמאים בהפקדות לקרן השתלמות

קרן השתלמות היא תוכנית חיסכון לטווח בינוני.

כספים שהופקדו בקרן ניתן למשוך לאחר שלוש שנים למטרת השתלמות מקצועית,

ואחרי שש שנים לכל מטרה. נכון להיום.

קרן השתלמות היא אפיק ההשקעה היחיד שההפקדות בו פטורות ממס רווחי הון.

עצמאי רשאי להפקיד לקרן השתלמות 7% מההכנסה השנתית,

עד לתקרה שנתית של 264 אלף שקל - כשרק 4.5% מהסכום מוכרים לו כהוצאה.

תקרת ההפקדה המוטבת לרווחים פטורים ממס ב–2014 היא 18.48 אלף שקל.

לכל עצמאי מומלץ להפקיד את הסכום המרבי, 18.48 אלף שקל, הפטור ממס רווחי הון,

בלא קשר להכנסתו בפועל. בנוסף, עצמאי רשאי להורות, במועד ההצטרפות,

שהוותק בקופה יהיה לתחילת שנת המס, אף שההפקדה מבוצעת בסוף שנת המס,

ובכך להקדים את המועד שבו ניתן למשוך את הכסף שנצבר בקופה.

כמה תגבה קרן השתלמות משכיר שהוא גם עצמאי

ניתן להפריש עד 7% מהתקרה לעצמאי, בניכוי השכר לקרן השתלמות

שהופרש עליה כשכיר,הניכוי שיקבל יסתכם ב–4.5%.

מהן הטבות המס לשכירים בהפקדות לקופות גמל

הטבות המס במקרה של חיסכון פנסיוני (שאותו משלם המעסיק מדי חודש) ניתנות אוטומטית בתלוש השכר של השכיר.

הטבת המס הניתנת בגין חלק העובד היא מסוג זיכוי - כלומר,

החזר מס בשיעור 35% בסכום ההפקדה של העובד.

ההטבה מוגבלת בתקרה של 609 שקל (8,700 * 7%),

והיא נבחנת בשקלים ולא בשיעור ההפקדה של העובד.

שכיר שהכנסתו 15 אלף שקל, המפקיד על חשבונו רק 5% לתגמולים,

ייהנה מהטבת מס המרבית בסך 213 שקל ׁ(35% * 609) -

אף שהפקיד רק 5%, מכיוון שאלו מהווים בשקלים 750 שקל.

האם שכיר יכול להפקיד בנוסף גם באופן עצמאי

כן.כל שכיר רשאי להפקיד באופן עצמאי לתוכנית פנסיונית,

בגין חלק מהכנסתו שלא בוטח במסגרת הפקדות עובד־מעסיק

(שעות נוספות, החזר הוצאות, שווי רכב, עמלות וכד')ולקבל בגינן הטבות מס.

הנוסחה מורכבת, אבל לפי כלל האצבע:

שכיר רשאי להפקיד 16% ממשכורתו הלא־מבוטחת,עד לתקרה בסך 8,700 שקל

(בתנאי שהשכר הכולל לא עולה על 34.8 אלף שקל),וליהנות מניכויים וזיכויים במס -

כמו עובד עצמאי.

התשלומים לקופה יכולים להיעשות ישירות על ידי העובד,

או באמצעות המעסיק (דרך תלוש השכר).

את הטבת המס ניתן לקבל אוטומטית דרך תלוש השכר,

היכן שהמעסיק מאפשר זאת; ואם אינו מאפשר זאת,בעת הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.

לאילו תוכניות מפקידים כספים כדי לנצל הטבות

קיימות שלוש תוכניות המאושרות כקופות גמל על פי תקנות מס הכנסה:

  • קופת גמל לתגמולים,

  • קרן פנסיה

  • ופוליסת ביטוח בחברת ביטוח.

השינוי האחרון בכללי המיסוי על חסכונות, המכונה תיקון 3,

קבע כי הפקדות מ–2008 מיועדות למטרת קבלת קצבה חודשית מגיל הפרישה.

חשוב לדעת שלקופת גמל לתגמולים אין כיום מנגנון לתשלומי פנסיה,

מה שיכול לתת העדפה לחיסכון באמצעות קרן פנסיה או פוליסת ביטוח למטרת קצבה.

איך תבחרו את הקופה או הקרן, המתאימות לכם

תחילה תבררו לעצמכם אם יש לכם צורך בכיסויים ביטוחיים,לצד החיסכון לגיל פרישה.

אם יש לכם עניין בכיסוי למקרה נכות (אובדן כושר עבודה) או מוות (ביטוח חיים או ביטוח לשארים) -

התוכנית המתאימה עבורכם תהיה קרן פנסיה או פוליסת ביטוח.

לאחר מכן, יש להתמקד בחיסכון לגיל פרישה

ולהגדיר לעצמכם מהו פרופיל הסיכון שמתאים לכם בהשקעות - כלומר:

האם אתם דוגלים בתמהיל השקעות סולידי, או לא?

ברגע שהגדרתם את הקטגוריה המתאימה לכם,

תוכלו לבחור בקופה ספציפית בהתאם לפרמטרים פיננסיים כמו תשואה,סיכון ודמי ניהול.

היות שתהליך הבחירה אינו פשוט, מומלץ להסתייע בשירותיו של בעל רישיון ייעוץ.

פרסומים אחרונים
ארכיון פרסומים
חיפוש לפי תגיות
bottom of page