top of page
פוסטים נבחרים

גלגולו של חוסך בעתות הרפורמה ולמה תמיד "הבית" הוא הזוכה

על הרפורמה שתצא לדרך בתחילת 2016 בוודאי כבר קראתם והתעדכנתם,

ולמי שעדיין לא יכול לקרוא כאן בהודעה שפרסמה הכנסת:

או כאן בהודעה שפרסם האוצר: HTML5 shim, for IE6-8 support of HTML5 elements [if lt IE 9]> <link rel="stylesheet" href="/Style%20Library/Mof/he-IL/Styles/IE8.css" /> <![endif]

כל הצדדים החתומים על ההסכם יצאו מרוצים ואיפה זה משאיר אתכם?

האם גם החוסכים בסופו של יום יהיו מרוצים מהרפורמה החדשה?

בהיותי ותיק בתעשיה, חדלתי מלמנות את מס' הרפורמות שחלו בענף הפנסיה מאז 1995(מאז שחל השינוי מהפנסיה הוותיקה ועד היום)

ואת השינויים התהפוכות וה "שיפורים" שחווה הענף .

ניתן לחלק את השחקנים בשוק הפנסיה ל-3:

 • האוצר(המדינה)

 • היצרנים והמשווקים(חברות הביטוח והסוכנים, בכפיפה אחת)

 • העובד(החוסך בקצה-ובקיצור אתם)

בכל פעם לאורך השנים,משהוצגה ולקראת כניסתה של רפורמה חדשה

(שתמיד באה להיטיב עם החוסך)ע"י הצלע הראשונה(האוצר),

הצלע השניה (היצרנים והמשווקים)נכנסים ל"טלטלת" שתופעותיה נמשכות

בין שבוע ל-10 ימים,ומיד לאחר מכן מומצאות כבמטה קסם "התרופות" שמאפשרות להם להסתגל למצב החדש והתוצאה תמיד,אבל תמיד,

שהמשווקים מוכרים יותר, ורק צד אחד מרוויח (זה "הבית")

ואילו את כאבי הפנטום מהמהלך יחווה החוסך (הצלע השלישית)ובמיוחד במועד הפרישה.

ניקח לדוגמה את יואב

הוא התחיל לחסוך לפנסיה בתחילת שנות ה-90 בפנסיה ותיקה

ב-1995-

"מכרו" לו את הרפורמה של הקרנות הוותיקות באופן כזה ששכנע אותו "לקנות" פוליסת ביטוח מנהלים "עדיף יסודי" בדיעבד הסתבר שהפסיד סדר גודל של

בשנת 2000-

שינו במסגרת חוק הסדרים את כללי המשיכה של הכספים מפוליסות קצבה, ואז "מכרו" לו פוליסות הון, בדמי ניהול כפולים.

ב-2004-

הפסיקו לשווק את הפוליסות מהדור הקודם של דמי הניהול הכפולים מהסוג "עדיף" ואז "מכרו" לו פוליסת ביטוח עם דמי ניהול מהפקדה ומצבירה(תוך אמתלה שעלות ביטוח החיים מוזלת)

ב-2008-

ברפורמה של שינוי ייעוד הכספים לקצבה בלבד וביטול המסלול ההוני,

"מכרו" לו קרן פנסיה חדשה.

ועוד ועוד שינויים ו"שיפורים" כאשר בהערכה זהירה,לאורך השנים

ולו רק "בזכות" הרפורמות (שבאו להיטיב עם החוסך-כאמור)

הפסיד החוסך הממוצע כ-50% בגלל רכישה של מוצרים לא נכונים עבורו

אבל שירתו את האינטרסים של היצרנים והמשווקים.

מה אתם צפויים לחוות לקראת החלת הרפורמה בשטח

מנהלי התיקים מטעם המעסיק,צפויים ליצור אתכם קשר לתאום פגישה במטרה

ל"התאים" את התיק הפנסיוני שלכם לרפורמה החדשה שתצא בקרוב לדרך

(בעגה הענפית זה נקרא : "גיהוץ תיק").

בתום אותה פגישה מן הסתם תתבקשו לחתום על מסמך זה או אחר

(שמשמעותו מבחינתכם אינה ברורה לכם אבל את תוצאותיה תחושו בפרישה)

וזה באמת לא משנה כי בלאו הכי מלכתחילה לא היה ברור לכם מדוע היה צורך בקיום פגישה זו (לרב באמת אין צורך בה)

אבל מישהו צריך להתפרנס בעקבות השינוי או כמו שלחש באוזני אחד משועי התעשייה: "אנחנו הפסקנו כל השקעה בקידום מכירות, האוצר עושה את זה נפלא עבורנו".

מתוך מגוון תרחישי השיחה האפשריים להם אתם צפויים

"אין שום מניעה להחליף סוכן,

אבל אם תחליטו לבחור בעל רישיון אחר מזה שבחר עבורכם המעסיק,

ביטוח א.כ.ע שלכם הוא מטעם המעסיק ובאמצעותנו ומה יקרה אם תהיו באי-כושר?!.."

או:" אם לא אנחנו הסוכנים מי יטפל לכם בליקויים שיתגלו בקליטה של הכסף שמעביר המעסיק אצל החברות השונות..??? הסוכן שלך...?!

או: "מה יקרה כשתעזבו את מקום העבודה ותרצו פיצויים מהמעסיק?!...מי יטפל לכם בזה..?! הרי המעסיק שלך מדבר רק אתנו..!

ועוד ועוד כהנה וכהנה הפחדות שונות ומשונות כיד הדמיון הטובה עליהם,

טענות שאינן כלל קשורות למציאות.

ובאשר לסעיפי ההסכם

בחירת הסוכן

המטרה שכל עובד יוכל לבחור את הסוכן שיטפל בתוכניות הפנסיוניות שלו

ולא יהיה אנוס לעבוד רק מול הסוכן מטעם המעסיק.

יש לשים לב

הרעיון במהותו מדבר על הזכות לבחור את בעל הרישיון.

אבל מי מודע לכך שבמסגרת הגדרת "בעל רישיון"

נכלל גם יועץ פנסיוני ולא בהכרח רק סוכן .

עם יד על הלב כמה מכם באמת יצאו ויחפשו לעצמם את בעל הרשיון הנכון עבורכם,

שייצג באופן אובייקטיבי לחלוטין את אינטרס החיסכון הפנסיוני שלכם.

הנתונים מראים שפחות מ-2% מציבור החוסכים לפנסיה מודע לזכויותיו ולאפשרויות החיסכון המיטביות עבורו, ועוד פחות מכך מוכנים לבצע פעולה החורגת מכלל הסובבים אותם. (חוק העדר,כבר אמרנו ?)

מימון התפעול

מצד אחד המעסיק יישא בעול עלות התפעול: ציטוט מפרסום האוצר:

" תשלום בשיעור של 0.6% מההפרשה החודשית לביטוח הפנסיוני של העובד ולכל הפחות 10.5 ש"ח לעובד לחודש. התשלום לעובד יופחת במלוא גובה עלות התשלום." עלות התפעול לא תגבה מדמי הניהול של העובד.

בכך רוצה האוצר להמיר את הסבסוד הצולב בעבור השירות שהמעסיק צריך לספק לעובדים, ממצב שבו העובד מממן עלות זו לכך שהיא תשולם ע"י המעסיקים.

בפועל המעסיק יחליט וייבחר את מנהל ההסדר (סוכנות הביטוח)

המשווקת את מוצריה מול העובדים ובעקבות הרפורמה החדשה

לא תהיה מניעה להיעזר בשרותי התפעול שתציע לו אותה חברה

(בשונה מהכוונה המקורית שעל פניה נאסר לאפשר שהסוכן יהיה המתפעל, אולם ההצעה במתכונת זו , לא אושרה ע"י וועדת הכנסת).

לא יהיה זה הימור מסוכן לצאת מנקודת הנחה שהחברות יציעו למעסיקים עלויות תפעול –זניחות באמצעות גורם "זר" (המכונה "קוף")והעולם ימשיך כמנהגו.

הוזלת דמי הניהול בגובה עלות התפעול

הרעיון שהוסכם עליו הוא שהגופים המנהלים

(חברות הביטוח והפנסיה, אגב גם גמל והשתלמות )

"צריכים" להוזיל לכם את דמי הניהול שאתם משלמים בגובה העלות שהמעסיק יממן, במקומכם כביכול,האמנם?

 • בשום הסכם עמלות שנכרת בין גוף מנהל ומפיץ (משווק /סוכן פנסיוני) אין כל אזכור על כך שהגוף המנהל גובה כסף עבור ה-תפעול הפנסיוני של העובדים .ואף לא קיים כל הסכם בין גוף מוסדי ובין מעסיק שהגוף גובה כסף מכספי הפנסיה של העובדים בכדי לממן את תפעול ההסדר של עובדי המעסיק ע"י סוכן הביטוח

 • גוף מוסדי גובה דמי ניהול בעבור כיסוי הוצאות הניהול של המוצר לרבות שיווקו ,ולא עבור תפעול עבור המעסיק . כך שאם אינו גובה עבור סעיף זה כיצד יזכה עבורו

 • התשלום ל"תפעול" אמור להשתלם בשקלים ואילו דמי הניהול הם בשיעורים מההפקדה ו/או מצבירה , איך בדיוק יחשבו את הסכום החודשי בשקלים בודדים

 • ומה לגבי מוצרים שבהם אין דמי ניהול מההפקדה (החודשית) כמו קרנות השתלמות (אבל לא רק) ,שבהן גובים דמי ניהול מהצבירה בלבד, איך תבוצע "ההפחתה"

 • ובאותם ארגונים /מעסיקים שכבר מממנים כיום בשקלים , המכונים "דמי טיפול" , את עבודת הסוכן במנותק מדמי הניהול , איך העובד יקבל החזר

 • בעבור אותם מוצרים פנסיוניים ששווקו ע"י משווקים מהעבר ממקומות עבודה קודמים שלסוכן הנוכחי אין כל קשר מכירתי אליהם, או שההצטרפות היא ישירה, ללא סוכן מה יקרה בתקופת אי העסקה ובמעבר למעסיק חדש ש"עלות" התפעול אצלו שונה משל המעסיק הקודם וכו'

 • בביטוחי מנהלים מדובר בחוזה, הרי שאת סעיפיו לא ניתן לשנות בדיעבד, אין יפחיתו את העלות לעובד

 • בקרנות פנסיה , קופ"ג , השתלמות – מדובר בתקנון – גם שם לא רק שאין אזכור לגביה בעבור תפעול למעסיק , הרי שאם יוזלו דמי הניהול בכמה פרומילים (למראית עין) הרי שניתן כעבור זמן לא ארוך להעלותם שוב , מחדש.

 • מי,אם בכלל יאכוף או יבקר את "ההוזלה" המגיעה לעובד בעקבות הרפורמה , שאכן היא תואמת את העלות שהמעסיק ישלם.

מעל הכל

נסיון העבר מלמד שלא ניתן יהיה להפחית את דמי הניהול לכל העובדים בצורה שווה,

גם אם יהיה מאמץ אלטרואיסטי יוצא מגדר הרגיל לעשות זאת,

ובמידה ומעובד א' לא ניתן יהיה להפחית את דמי הניהול,

בשל התמהיל הפנסיוני שלו ,בגובה עלות ה"תפעול",

האם יעבירו לו לחשבון החיסכון את תשלום המעסיק ,אקסטרה כסף??

או שמא חברו ייהנה מהפחתה גדולה יותר כדי ליצור שיוון בעלות המפעלית.

אל דאגה, זה לא יקרה מה גם שמאחר ואין הגדרה מובחנת לגבי מה בדיוק זה "תפעול", המושג נשאר אמורפי ופתוח לפרשנויות .

לא יירחק היום שתמצאו את עצמכם משלמים על סעיפים שונים ומשונים שלא ייקראו תפעול אבל עולים כסף. ומי בכלל החליט שהמעסיק צריך לרכוש "תפעול".

אחרית דבר :

ב-2005 נוצרה רפורמה אדירה בפנסיה,שנקראה "רפורמת בכר",

כבר אז הרעיון והכוונה היו ליישם את מטרת הרפורמה הנוכחית, ואילו עכשיו 10 (עשר!) שנים אחרי מנסים שוב לתקן את מה שלא הצליחו אז.

רפורמות בפנסיה הן חיוניות,

אבל חובה לטפל בבעיות הקשות ובכשלי הענף האמתיים ,

הם קיימים מזה דורות,מתרבים ומתעצמים,בשל מורכבותם אינם מטופלים ציבורית,

לדוגמא: מזה שנתיים בעלי רישיונות ניזונים מנתונים שמתקבלים מהמסלקה הפנסיונית,

אין תיק ביטוח פנסיוני אחד שהנתונים שבו נכונים או מדויקים,

לא המסלקה אחראית על הכשל הזה,היא "צינור" שמעביר מידע המתקבל מהגופים הפנסיונים עצמם, וזו דוגמא בודדת .

ומכאן צריך להיות ברור לכל בר דעת מה ערכם של "הבקרות" מאת "מנהלי ההסדרים" שכולנו (במיוחד המעסיקים) מתהדרים בהם.

העניין פשוט ביותר,אין לאף אחד מאתנו שמץ של מושג או יכולת לדעת מה קורה שם ב"קרקעית" של הפנסיה שלנו.

הבעיות שחובה לטפל בהן שאינן גלויות לעיני הציבור,

ושהשפעתן על החיסכון שלנו אינה מסתכמת ב-10 ₪ בחודש (פעמיים "קופיקס")

הן מהותיות וקריטיות,הטיפול בהן חייב להתקיים ע"י גורמים שמבינים את הענף ובקיאים ברזי התעשייה ואילו במתכונת שאנו חווים פעם אחר פעם ,

אין להשתומם על התוצאה.

פרסומים אחרונים
ארכיון פרסומים
חיפוש לפי תגיות
bottom of page