top of page
פוסטים נבחרים

הון קצבה ...ואתם

כדי להבין לעומק את משמעות המאמר הזה אני ממליץ לקרוא לפני כן את המאמר:

זה ממש יכניס אתכם לעניינים,

ומיד יעזור לכם להבין למה יהיה לכם פחות כסף בפנסיה.

ב-2008 יצא האוצר בתקנה שבאה להבטיח הכנסה חודשית קבועה ובטוחה לכל גמלאי

ובכך זכינו בתקנה המבטלת את אפיק החיסכון ההוני בתוכניות ביטוח וגמל,

וייעוד כל צורות החיסכון למיניהן למטרת קצבה בלבד, תתחדשו.

איך השפיעה התקנה על החוסכים לפנסיה

מי שחסך בקופת גמל לאחר שנת 2008 והגיע לגיל פרישה, נאלץ לקבל את כספו כקצבה בלבד, מתכונת חדשה זו זכתה אף בשם מיוחד: "תוכנית לא משלמת לקצבה", ע"מ לממש את החיסכון הקצבתי הכפוי, כלומר הגעתם לגיל פרישה ועכשיו סוף סוף אתם רוצים להנות מכספי הפנסיה שחסכתם כל החיים, עפ"י התקנה אתם נדרשים להעביר את הכסף מקופת הגמל לתוכניות פנסיה שהם משלמי קצבה או במילים אחרות ל-קרן פנסיה.

אלא ש...

קרנות הפנסיה, דחו את קליטת הכסף בטענה

שאם עכשיו מוטלת עליהן האחריות לשלם לגמלאים המצטרפים

קצבה חודשית במתכונת שמחשבת קצבאות,

הן(הקרנות)נדרשות להוסיף לחשבון הגמלאים סכום כסף נוסף

שנלקח מכספי העמיתים הצעירים שיבטיח את תשלומי הקצבאות.

כל זאת עקב הפער שנוצר מהפער שבין ריבית ההיוון לחישוב הפנסיה

לבין הריבית "חסרת הסיכון" הקיימת בפועל.

תנאי חילופי אחר שהעמידו קרנות הפנסיה הוא,

שהגמלאי מתחייב להמתין 5 שנים עד לקבלת הגימלה הראשונה.

אבל העם היושב בציון לא פראייר

ועל כך קמה קול צעקה מצד הגמלאים בטענה מוצדקת,

שלמעשה לא נמצא פתרון אמיתי באמצעות קרנות הפנסיה

למימוש הכספים שנצברו לאחר שנת 2008.

מה עשה האוצר

בחודש יולי האחרון, נמצא ה"פתרון" האוצר החליט:

לאלץ את כל קרנות הפנסיה להפחית את הפנסיות של הגמלאים בשיעור הסבסוד

על פני 20 שנה.

משמעות הדבר –

מי שייבחר בקצבה "חסרת סיכון"(כמקובל בקרנות פנסיה)

יאלץ להסתפק בפנסיה פוחתת לאורך 20 שנה.

ועל כך נאמר: "העכבר הוליד בולען"

איפה בעצם היתה הבעיה

אם נבחן את משמעות הסבסוד או הגריעה מכספי העמיתים הצעירים לטובת הגמלאים,

עליה קבלו קרנות הפנסיה,

מתוך המאזנים האקטואריים של קרנות הפנסיה עצמן,

נגלה שהגרעון אם מפרקים אותו למרכיביו,

עומד על כ-1/2% ואילו רק 0.1% (כלומר 20% בלבד מתוך ה-1/2% הכללי)

נגרם כתוצאה מסבסוד הגמלאים ואילו היתרה נובעת מ:

עלויות ביטוח, נכות ושארים המתומחרים בחסר.

כך שלמעשה, המצב האמתי הוא

שהגמלאים הם אלה שמסבסדים את העמיתים הצעירים בקרן

בעלויות הביטוח יותר מאשר הצעירים את הגמלאים בפערי הריבית.

מזווית ההסתכלות הזאת, הרי ש"הבור" שיוצרים פערי הריבית בקרנות הפנסיה,

הוא רק סדק קטנטן ואינו מהווה את הבעיה המרכזית שנדרש לתת לה את הפתרון המיידי שהגה האוצר ובוודאי לא במתכונת שהתגבשה בסופו של דבר לכדי החלטה שהועברה לתקשורת במתק שפתיים:

ועכשיו לכו ותמצאו לי גימלאי אחד שיודע שיש לו אפשרות להתמקח

על המקדם בקרן הפנסיה?!

ובכל זאת,למרות הכל, לעת עתה אין מוצר פנסיוני עדיף על פני קרנות הפנסיה.

פרסומים אחרונים
ארכיון פרסומים
חיפוש לפי תגיות
bottom of page