top of page
פוסטים נבחרים

תקנות האוצר מי מילל ומי פילל

בוודאי שמעתם על הרפורמות השונות שרוצה האוצר להחיל על הפנסיות והאופן שבו ינוהלו, מתוך מגמה לפשט ולהשקיף ככל האפשר את התחום האפלולי הזה.

אז אילו התפתחויות צפויות בזמן הקרוב שישפיעו על הפנסיה שלכם בעקבות תקנות והוראות חדשות שהוציא מש' האוצר, חלקן אושרו חלקן עדיין לא.

לגבי כולן עדיין לא יצאו הבהרות והנחיות מדויקות כיצד יש ליישמן בפועל,

ויתכן כי חלקן לא יצאו כלל לפועל.

אבל ,איך אומרים הכן עצמך לחורף...אז זה נכון גם לגבי הפנסיה שלכם.

בהשראת חג החנוכה הקרב אלינו לטובה העליתי כאן 8 תקנות בולטות ומשמעותיות ושמש. אלמלא החנוכה הרשימה הייתה ארוכה בהרבה, ואתם הייתם יוצאים מותשים.

כל שנותר לראות לכמה זמן יספיק השמן לנרות הללו...

  1. זכות בחירת העובד באופן בלעדי את התוכנית הפנסיונית,מתכונתה ואת החברה המנהלת. ובמיוחד את סוכן הביטוח שיהווה נציגו מול הגוף המנהל. חשוב לציין שהחידוש בתקנה זו בהגדרה: זכות הבחירה ב "בעל רישיון",פותחת את האפשרות לבחור גם ביועץ פנסיוני שבמהותו הינו בלתי תלוי, ולא רק בסוכן ביטוח.

  2. ניתוק הקשר בין תפעול ההסדר הפנסיוני במקום העבודה ובין מנהל ההסדר, או סוכן הביטוח שנבחר ע"י המעסיק. כלאמר :הסוכן ימשיך וישמש כגורם מטפל בלבד,בפוליסות מבחינת העובד, וזאת במידה ושרותי התפעול שהעניק עד כה למעסיק,יסופקו מעתה בנפרד ע"י גורם טכנולוגי חיצוני, עם זאת יתאפשר למעסיק להמשיך לבחור בסוכן גם כגורם מתפעל, עבור המעסיק.

  3. על המעסיק חלה חובה לממן על חשבונו בנפרד ובמנותק מכספי החיסכון של העובדים את עלות התפעול.

  4. מאחר והמעסיק יממן את עלות התפעול על חשבונו,או אז חלה החובה על סוכן הביטוח להפחית את דמי הניהול של העובדים באותו ארגון בסך התקבול שהוא יקבל מהמעסיק (כנראה לשם כך יש חגים ,כדי שנוכל לקוות ולייחל להחלת הניסים גם עלינו בימינו אנו).

  5. איסור התניית מתן הטבה שניתנת לכלל עובדי הארגון בהצטרפות לתוכנית מסוימת, אם המעסיק זכה להטבה כלשהי בהסכם מחב' הביטוח. הטבה זו צריכה לחול על כל עובדי הארגון בלי יוצא מן הכלל, גם אם מנהלים את כספי הפנסיה שלהם בחברה שונה.

  6. חובת המעסיק לדווח על העברות של התשלומים ואת תקציב ההפקדות לתוכנית הפנסיה בארגון דרך ממשק דיגיטלי, ולהתמודד מידי חודש עם הליקויים(והם בלתי נמנעים) שידווחו לו בממשק נגדי מאת הגופים המנהלים השונים. (למעסיק תוותר האפשרות או לטבוע או להרים ידיים מול נחשולי הליקויים שייתקל בהם).

  7. תיקון 12 לחוק קופ"ג עוסק באופן כללי בחובת המעסיק להעניק תקציב אחיד וזהה לכלל עובדי הארגון ע"מ להימנע ממצב שבו עובד זה או אחר, "ישוכנע" או יושפע לבחור בתוכנית ספציפית שעלותה עבור המעסיק פחותה.

  8. תיקון 13 לקופות גמל-עושה שתי פעולות:

  • משנה את ההגדרה של קופ"ג שלאחר תיקון 3 מ- 2008 – מ"קופה לא משלמת לקצבה" ל-"קופ"ג לחיסכון". ההשפעה של שינוי זה תהיה בצמצום האפשרויות והתכנון מהיבטי מיסוי לפיצויים שהתאפשרו קודם לתקנה זו

  • יתאפשר למי שחסך בקופ"ג למשוך את הכספים בגיל פרישה במנות חודשיות לשיעורין ולא במתכונת של קרן פנסיה(אלא כאנונה), אולם תחול עליהם חובה לקנות בנוסף או בנפרד : "ביטוח לאריכות ימים"-(מוצר שעדיין לא קיים),וזאת כדי להבטיח כיסוי ביטוחי למצב שבו החוסך ימשוך את כל כספי החיסכון שנצבר אבל האריך חיים מעבר לסכום הצבור.

9. החלת תקנון אחיד בקרנות הפנסיה החדשות, משמעותו – הקרנות יציעו למצטרפים תנאים זהים לחלוטין על בסיס התקנון האחיד שיפרסם האוצר, השונות והקריטריונים לבחירה יישארו: דמי ניהול,שרות(איכות השרות), מבנה דמוגרפי(של החוסכים בקרן), גודלה וחוזקה של הקרן.

פרסומים אחרונים
ארכיון פרסומים
חיפוש לפי תגיות
bottom of page