top of page
פוסטים נבחרים

איך "לנהל" סוכן

את ההשראה למאמר הפעם,קיבלתי דווקא מלקוחה שפנתה אלי בשבוע שעבר,

נקרא לה רונית לצורך העניין

(ולו רק כדי לזכות באהדתכם והזדהותכם עם המקרה).

רונית פנתה אלי בסוגיה,שלדעתי אם עדיין לא נתקלתם בה בעצמכם,

לא ירחק היום שתזכו בה גם אתם.

כל חטאה של רונית היה במימוש רצונה להעביר את כספי החסכונות הפנסיוניים שלה מתוכנית פוליסת ביטוח חיים לתוכנית חיסכון בקרן פנסיה חדשה

(דרישה פשוטה ולגיטימית לחלוטין,בוודאי תסכימו).

באופן טבעי ע"מ לממש את רצונה,פנתה רונית לסוכן הביטוח שלה

(אצלו רכשה את פוליסת ביטוח המנהלים המדוברת)

ע"מ שיבצע עבורה את העברת הכספים באופן מקצועי.

מה שרונית לא צפתה מראש ובוודאי שלא כללה בתוכנית קבלת ההחלטות שלה,

הייתה,תגובת הסוכן לבקשתה:

סוכן:"רונית יקירתי, את עושה "טעות חמורה"- אמר לה הסוכן

רונית:" אוי ,באמת ? למה?"

סוכן:"את אולי לא יודעת, אבל אני חייב להתריע בפנייך שברגע שתבצעי את העברת הכסף מביטוח החיים שיש לך היום, לקרן פנסיה את תיכנסי לתקופת אכשרה חדשה "מאפס" (המתנה של 5 שנים תמימות) ובעצם את "זורקת לפח" את כל התקופה שבה היית כבר מבוטחת, במסגרת פוליסת ביטוח המנהלים שברשותך"

רונית, מן הסתם בעקבות תגובתו זו של הסוכן לא ביצעה כל שינוי במצב הקיים,

אבל בכל זאת החליטה לבדוק מול גורם מקצועי נוסף

האם אכן כך הם פני הדברים.

תשובתי לרונית,

ולכל מי שנתקל או ייתקל במענה דומה

למקרה שירצה להעביר את החסכונות והביטוח הפנסיוני שלו

מפוליסת ביטוח מנהלים לקרן פנסיה,

מצויה ב-סעיף 4 ב- "חוזר לתקנות הניוד."

ציטוט קטנטן מתוך התקנון:

סעיף זה מפרט בצורה ברורה

כי מי שיעדיף תוכנית פנסיונית אחת על פני רעותה,ובקודמת היה כיסוי ביטוחי.

יבוצע עבורו חישוב( עפ"י הוראות החוזר)

המשקלל או ממיר ע"י ביצוע השוואה ביטוחית בין התוכנית הקיימת ל-חדשה,

הרצף הביטוחי יישמר וכך גם תקופת האכשרה.

רק במידה וייבחר במסלול פנסיוני שגובה הכיסוי הביטוחי בו הינו בשיעור גבוה יותר מזה שהיה בתוכנית הקודמת, אזי רק על סכום ההפרש תחול תקופת אכשרה,

וזה הגיוני ונכון.

פרסומים אחרונים
ארכיון פרסומים
חיפוש לפי תגיות
bottom of page