top of page
פוסטים נבחרים

מנפלאות האריתמטיקה איך 17.5% שווה יותר מ -18.33%

איך ייתכן ש-17.5% יהיו שווים לכם יותר מ-18.33%

כשמדובר בכספי הפנסיה שלכם,

כנראה שזה אפשרי ובמיוחד כשאתם שכירים והמעסיק שלכם

מפריש עבורכם כספים לקופת החיסכון הפנסיוני שלכם ולכספי הפיצויים שלכם.

לעיתים קרובות מאד אני פוגש עובדים בארגונים שונים

(וסביר להניח שאצל רובכם זה המצב גם כן)שחוסכים בקרן פנסיה מקיפה,

תקציב החיסכון שלהם הוא:

18.33% (18 ו-1/3) המורכב מ-

5%- הפרשות העובד מהשכר

5%- הפרשות המעסיק מהשכר

ן-8.33%- הפרשות המעביד לפיצויים (שהם 1/12 של משכורת)

עד כאן הכל טוב ויפה.

אז איפה הבעיה

נראה כי מעסיקים לא הפנימו עדיין את "צו ההרחבה הכללי" המכונה גם: "פנסיה חובה"

שהוחל במשק מאז 2008,

צו זה בא להבטיח הכנסה פנסיונית לכל עובד למועד הפרישה,

ויותר מכך שהצו הוחל ב-2008,

כבר ב-ינואר 2014 נכנסה לתוקף הפעימה האחרונה של הצו ובה מצוין באופן חד משמעי שעל המעסיק להפריש עבור העובד החוסך לפנסיה –

6% מהשכר להפקדות לפנסיה

והעובד יפריש-5.5%.

אם עושים את החשבון עפ"י צו ההרחבה

מתקבל תקציב של 17.5% שמן הסתם נמוך מהקודם (18.33%),

במה הואילו חכמים בתקנתם?

ואף יותר מכך, המעסיק בא ואומר:

"אני מפריש עבור העובד אף יותר מהנדרש בצו"!

אלא שלמעשה כרגיל המציאות היא אחרת מזו שהמעסיקים היו רוצים לציירה.

מעסיק שמפריש עבור העובד לכאורה תקציב גדול יותר מה-6% דהיינו 8.33%,

בפועל הפרשה זו מופנית לסעיף הפיצויים ולא לגמולים עבור הפנסיה

וכאן קבור הכלב.

בעצם

החיסכון במצב הזה הוא של המעסיק לעצמו כנגד תשלומי פיצויים לעובד

ביום עזיבה, בפריסה לתשלומים לאורך התקופה.

בפריסה זו המעסיק חוסך לעצמו את הצורך להשלים בפעם אחת את ההפרש שבין אותם 6% ל-8.33% שייאלץ לשלם לעובד ביום עזיבתו,

ומכסה בכך התחייבות עתידית שלו כלפי העובד,ובתשלומים.

ומעבר לכך למה זה פוגע בכם

התוצאה הסופית במצב הפרשות זה היא שאתם לא מקבלים את המגיע לכם במינימום הנדרש כהפרשה לפנסיה,כפי שמופיע בטבלה דהיינו -

6% ולמעשה מקבלים בסעיף זה רק 5%

(וכדי להבין את המשמעות כאן לא צריך להיות מתמטיקאי)

תשלום הפיצויים גם אם ב-% גבוה יותר

אינו מפצה ולא מהווה תחליף להפקדה לתגמולים,

המעסיק מחויב עפ"י הצו להפריש 6% לתגמולים ללא קשר לתשלום הפיצויים,

וזה נכון כבר מ-ינואר 2014

ולסיכום

מי מכם שבדק וראה שהמצב המתואר במאמר זה הוא המצב אצלו בהפרשות לפנסיה,

יש לכם עילה מוצדקת לבוא ולדרוש את המגיע לכם רטרואקטיבית או לכל הפחות שהחל מינואר הקרוב יוסדרו ההפרשות כמצוין בצו .

וזה עוד לפני שיכנס לתוקף תיקון 12 לחוק הגמל,

שמשנה שוב את כללי "המשחק" של התקציב וההפקדות

ואף משפר את מצבכם,השכירים באופן משמעותי.

פרסומים אחרונים
ארכיון פרסומים
חיפוש לפי תגיות
bottom of page