top of page
פוסטים נבחרים

למה לי קופת גמל עכשיו...

קופת גמל (קופ"ג)

במיוחד אחרי 2008,הינה אחד מ-3 מכשירים לחיסכון לפנסיה

(אם נשים לרגע בצד את קרן ההשתלמות).

אמנם, קופ"ג אינה מכשיר פנסיוני בהגדרתה ובמהותה מאחר ויעודה הוא חיסכון לפרישה בלבד ואינה מעניקה הגנות מפני מוות ונכות.(כמקובל במכשירים פנסיוניים)

עד 2008

מי שחסך באמצעות קופ"ג יכול היה למשוך את הכסף שנצבר בקופה במשיכה אחת

וללא תשלום מס(אם עמד בתנאים הנדרשים לצורך משיכה זו)

כמעט כמו בקרן השתלמות בתום 6 שנות חיסכון

חיסכון באמצעות קופ"ג עד 2008 היה נפוץ בעיקר אצל עצמאים ושכירים בהפקדה עצמית

לאחר 2008

כידוע התוכנית הפכה להיות חיסכון למטרת קצבה בלבד וזכתה לכינוי:

"קופה לקצבה לא משלמת"ואילו בשנה שעברה כפי שכבר ציינתי בעבר שונה שמה ל:

"קופת גמל לחיסכון"

(אגב,מי שחסך עד 2008 גם היום יכול למשוך את הכסף שנצבר בקופה עד מועד זה במלואו ולא כקצבה).

לאור שינויים אלו

שחלו בקופות הגמל,רמת ההפקדות החדשות לאחר 2008 צללו מטה באופן דרמטי

נכסי קופ"ג איבדו מעל 25 מיליארד ₪ בזמן שקרנות הפנסיה הוסיפו בתקופה זו מעל 100 מיליארד ₪ (לסקרנים והמעמיקים חקר לעיונכם : גמל נט/ פנסיה נט)

עד שכמעט (במונחי ענף-הופסקו לחלוטין)

מאחר ואם קופ"ג הוגדרו כתוכניות שהיעוד שלהן הוא לקצבה בלבד

נוצר חוסר הגיון לחסוך למטרה זו דווקא בהן ולא במכשיר ייעודי נכון וזול יותר

(קרי קרן פנסיה )

ובכל זאת

יהיו מצבים בהם שווה לשקול חיסכון דרך מכשיר זה שלכאורה אבד עליו הקלח

ולראות מס' יתרונות שיש בו על פני אחרים למשל:

  • מדובר בחיסכון טהור ללא עלויות כיסויים נלווים

  • עלויות דמי הניהול במקרה של קופ"ג יהיו זולים יותר ביחס לביטוחי מנהלים למשל

  • קופ"ג באופן מסורתי נוהלו בעבר ע"י גופים פיננסיים כמו הבנקים וכיום גם בתי השקעות שעיקר התמחותם הוא בניהול פיננסי,בשונה מגופים שעיקר עיסוקם הוא בביטוח ופנסיה שהדגש בהם הוא ניהול סיכוני חיים ונכות .

אז למי יכול להתאים בכל זאת חיסכון באמצעות קופת גמל

למשל,לחוסך בגיל מתקדם שיש לו קרן פנסיה ותיקה

אולם שכרו גבוה ממגבלת תקרת ההפקדה לקרן

ומבחינתו הדגש אינו על כיסויים ביטוחיים מעבר לקיימים בקרן

(כמו א.כ.ע ע"ח המעביד בנוסף)

יוכל להנות מחיסכון טהור בעלויות ניהול נמוכות יותר.

או לחוסך צעיר יחסית, שכמו במקרה הקודם אינו זקוק לכיסויים ביטוחיים

ובנוסף לחיסכון בקרן פנסיה מקיפה מעוניין בניהול חיסכון לטווח ארוך בשוק ההון

(כבר דובר והוכח לא אחת ש"תוחלת התשואה" בהשקעות פיננסיות אגרסיביות יהיו הגבוהות ביותר בטווח הארוך)

או למי שמעוניין לחסוך באופן עצמאי,מעבר לחיסכון הפנסיוני הבסיסי

(במסגרת מקום העבודה),

במתכונת חיסכון על מרכיבי שכר ללא השתתפות המעסיק,

חיסכון זה מעניק הטבות מס

וגמישות בבחירת מסלולי ההשקעה שאינם מצויים במסגרת קרן הפנסיה, גם למשקיעים סולידיים ולאו דווקא לספקולנטים.

Comments


פרסומים אחרונים
ארכיון פרסומים
חיפוש לפי תגיות
bottom of page