top of page
פוסטים נבחרים

איך נשלוט בסעיף 14

מה ההשפעה של סעיף זה על הפנסיה שלך

ממה מורכב החיסכון הפנסיוני שלך עפ"י סעיף 14

לפי סעיף 14 ב "אישור הכללי" אם בחרת במסלול ביטוח מנהלים

חובה על המעביד להפקיד לפחות

5% מהשכר לתגמולים

+ 8.33% לפיצויים

+ תקציב נוסף עד 2.5% להבטחת א.כ.ע (אובדן כושר עבודה)

לעובדההשתתפות שלך בחסכון

היא- 5% מהשכר.

אם בחרת במסלול קרן פנסיה

משמעות הדבר,שבחרת בקרן פנסיה מקיפה ואז היא כוללת בתוכה כיסוי לשארים

(ביטוח חיים ונכות- א.כ.ע )

במספרים

בתוכנית זו, ההפרשה שלך מהשכר תהיה5.5%.

המעביד שלך במקרה זה, צריך להפריש 6% במקום 5% כמו בתוכנית הראשונה.

מה שאחוז אחד יכול לעשות..

אמנם מדובר פה על אחוז אחד בודד אבל המשמעות בפועל היא

תוספת של 20% בתקציב המעביד לפנסיה שלך!

תוספת זו היא בעלת משקל וערך גבוה יותרמלהסתפק ב-5%+ א.כ.ע

ביטוח הנכות במסלול קרן הפנסיה עלותו נמוכה מ-1%

וההפרש נכנס ישירות לחסכון הפנסיוני שלך.

ומה לגבי שילוב

מה אם בחרת בשילוב שני המסלולים,כל הנתונים נכונים גם אם שילבת בין ביטוח מנהלים וקרן הפנסיה,להפרשות הפנסיוניות שלך.

במקרה זה כל שעליך לוודא הוא,שהמעביד שלך אכן מפריש-6% עבור הרובד שמופנה ל-

קרן הפנסיה בתמהיל שלך.

ולמה אני מציין את זה

כי לצערי הרב, לעיתים קרובות מידי אני נתקל אצל רבים מלקוחותיי במצב שבו

ההפרשות אינן מועברות כהלכהוההפסד מצטבר לסכומים גבוהים.

איך להסתכל נכון על הדברים

אמנם הדרישה היא להפריש על חשבונך 5.5% במסלול קרן הפנסיה(לכאורה יותר כסף)

אבל..

נכון לראות זאת כ:הגדלת קופת החיסכון הפנסיוני שלך!

הפקדה גדולה יותר, צוברת יותר לפנסיה.

לעיתים קרובות תוספת זו מזכה אותך בהטבת מס .

אולי לא ידעת

יש באפשרותך להגדיל את ההפרשה לפנסיה מהשכר שלך

עד- 7% ובכך להגדיל אף יותר את החיסכון הפנסיוני שלךאני ממליץ לבצע את הפעולה הזאת.

למה לנבור ולפשפש בניירת

יכול להיות מצב שהמעביד שלך,בתום לב או שלא עודכן ע"י הגורם המטפל

לגבי הגדלת ההפרשה לקרן הפנסיה,ואז ה-1% הנוסף – " נעלם ".

סיבה נוספת שדורשת בדיקה שלך,אם המעביד שלך מעניק לך א.כ.ע,

על כל מלוא השכר וזה יפה מאד,

כל שעליך לבדוק עכשיו זה,

האם בקרן הפנסיה שלך (אם זה מסלול החסכון שבחרת)

סעיף א.כ.ע גם כן משולם על כל מלוא השכר.

אם אכן כך,

הרי שיש כאן כפל ביטוחים,כל שעליך לעשות לפתרון הבעיה הוא:

לצמצם את סעיף א.כ.ע במסגרת קרן הפנסיה שלך למינימום,

ובכך להגדיל את החיסכון שלך לפנסיה!

Comments


פרסומים אחרונים
ארכיון פרסומים
חיפוש לפי תגיות
bottom of page