top of page
פוסטים נבחרים

כשאתם קונים ביטוח מנהלים למה בעצם אתם מתכוונים

המאמר הזה הוא סוג של קדימון לקראת סעיף 12 שאמור להכנס לתוקף בקרוב,

תיקון זה אמור להיות דרמטי עבור שכירים שידעו לנצל אותו נכון .

מה תעדיפו "תקציב מתוך" או "תקציב מחוץ"

כדי לדעת את התשובה הנכונה לשאלה הזאת,

צריך לדעת במה המדובר בכלל,

ולמה אתם צריכים להטריד את עצמכם בשאלה הזאת ככה סתם באמצע החיים?!

פשוט כדי שלא תמצאו את עצמכם אחוזי תמהון אחרי כמה עשרות שנים שחשבתם שאתם חוסכים לפנסיה,ואז הסתבר לכם שמרבית ההשקעה הכספית שהקצתם

לטובת החיסכון הפנסיוני,

בעצם הופנה במרביתו לכיסוי ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה.

(זה בדיוק מה שקרה לאילנה שהגיעה אלי רק :"כדי לעשות סדר בבלגן"-כך היא קראה לזה, והתברר שכמעט 70% מתקציב ההפרשות בתוכנית ביטוח המנהלים שלה הוקצה ל-

ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה,ו"כיסויים נוספים"

ואילו לפנסיה נותרו רק 30% חיסכון – לך תסתדר עם זה עכשיו...)

איך קורה שהתכוונתם א' ויצא ט"ז

פשוט מאד,התקציב בביטוחי מנהלים כפי שאתם בוודאי כבר יודעים נחלק,

על פי רוב -ל:

5% -חלק העובד

5%- חלק המעביד + 8.33% לפיצויים(לקריאהעל חלוקת התקציב בהרחבה)

מתכונת תקציב זו הינה שכיחה מאד

וסביר להניח שאצל רובכם זה התקציב בפוליסת ביטוח המנהלים שלכם

ובכל פגישה סטנדרטית עם סוכן הביטוח שלכם שאתם יזמתם או מטעם המעסיק,

כשאתם מחליטים לרכוש ביטוח מנהלים או שהוא ניתן לכם כחלק מחוזה ההעסקה שלכם, כמעט אינטואיטיבית,

במהלך אותה פגישה לצורך עריכת התוכנית הנכם נדרשים או שהסוכן מחליט עבורכם, אפילו ללא ידיעתכם על רכישת שני כיסויים:

  • ביטוח חיים

  • א.כ.ע- אובדן כושר עבודה

נשאלת אם כך השאלה

מנין בא המימון לאותם סעיפים בפוליסה שהפכו להיות חלק טריוויאלי בביטוחי מנהלים

כאילו כך זה צריך להיות (עבור בעלי משפחה)

בהנחה שהתקציב בפוליסה הינו כמוזכר לעיל,

ניתן להניח שהתקציב לסעיפי כיסוי אלה (ב"ח ו- א.כ.ע)

נגרעים מתוך התקציב הכולל ובאים על חשבון ההפרשות לפנסיה שלכם

ובעצם מפחית באופן משמעותי את התקציב שלכם בפנסיה(וזה עוד לפני הדמי ניהול) מתכונת חיוב זאת מתוך התקציב הכולל נקראת:"תקציב מתוך"

ואתם משלמים עליהם.

האם קיימת אופציה אחרת עבורכם לתשלום עבור סעיפי ביטוח אלה

קיימת גם קיימת למשל למי ש:

  • מגיע כיסוי תשלום סעיף א.כ.ע על חשבון המעביד מתוקף הסכם ההעסקה

  • או שאולי מגיע לכם תקציב גדול יותר ע"ח המעסיק מכח צו הרחבה, שאיתו ניתן לממן מרכיב ביטוחי

  • או במקרה של מי שחתום על סעיף 14

במקרים אלו תקציב הכיסוי עבור א.כ.ע יהיה על חשבון המעסיק וייקרא:

"תקציב מחוץ או מעל "

*תשלום עבור סעיף ביטוח חיים בפוליסה תמיד יהיה על חשבון המבוטח.

אז מה עושה מי שבכל זאת מעוניין בביטוח חיים

ניתן לבקש מסוכן הביטוח שירכוש את הביטוח בנפרד מביטוח המנהלים,

זה אמנם יעלה לכם בנוסף לביטוח המנהלים,

אבל לפחות לא ייגרע מההפרשות לפנסיה ובחיסכון שלכם לפרישה..

לתשומת לב מי שברשותו פוליסת ביטוח מנהלים לפני 2004

ייתכן שנרכשו בשמו כיסויים ביטוחיים נוספים מעבר ל-

ביטוח חיים וא.כ.ע (כמו: מחלות קשות, מוות מתאונה ועוד..)ועלותם יקרה מאד.

שימת הדגש על שנת 2004 היא

מאחר שאחרי שנת 2003 אסור היה לקנות כיסויים מעבר ל- מוות ונכות.

אז כשאתם קונים ביטוח מנהלים למה באמת אתם מתכוונים

פרסומים אחרונים
ארכיון פרסומים
חיפוש לפי תגיות
bottom of page