top of page
פוסטים נבחרים

לך תסמוך על המקדם המובטח

ה"מקדם המובטח" כגורם לחרדה חברתי כי הוא "כל הזמן קופץ לי..."

מהו המקדם המובטח

מקדם מובטח הוא מקדם קצבה שנקבע בתוכניות מסוג ביטוח מנהלים עד 2013

ביום ההצטרפות לפוליסה ומבוסס על לוחות תמותה המחושבים במועד זה.

מקדם מובטח אינו ניתן לשינוי כשמשתנים לוחות תמותה ותוחלת חיים.

המקדם בפוליסת ביטוח המנהלים למעשה מגלם בתוכו את ההסתברות של גמלאי שפורש להמשיך ולחיות שנה אחר שנה (עד גיל 110)

האלמנט כבר בפנים

הפוליסות הללו עם המקדמים "המובטחים" מראש,

מגלמות בתוכן את התארכות תוחלת החיים ולמעשה המקדם שיש לכם בפוליסה איננו שרירותי או "נדיב" אלא חושב עפ"י:

"לוח תמותה דורי"(קוהרטי) (זהו לינק של הל"מס אבל זה לא הלוחות והנתונים שחברת הביטוח משתמשת בהם אלא של כלל האוכלוסיה בישראל ולא רק של גמלאים)

משמעו שהותאם עפ"י שנתוני לידה,

מתוך ידיעה מוקדמת שכל מי שנולד בשנתון מאוחר יחיה יותר מקודמו כלומר,

מי שנולד בשנת 1975 המקדם שלו יהיה נמוך ביחס למי שנולד שנה אחריו,

כך שקביעת המקדם הינו מובנה עפ"י לוח התמותה המותאם לגילכם + מקדמי בטחון גדולים במיוחד,כמו כן לא כל התארכות בתוחלת החיים אמורה להגדיל (ליקר) מקדם קצבה גם אם לא מובטח.

יתר על כן, מאחר וחברת הביטוח לא יודעות באמת כמה בדיוק תתארך התוחלת,

היא פתרה את ה"חידה" ולמעשה את הסיכון שלה, בכך "ששתלה" בפוליסות התניה של תקופה מינימלית של קבלת קצבאות, בדר"כ 240 (20 שנה) או מעבר

ובכך נטרלה את הסיכון של עצמה בפוליסות אלה.

כי מה אכפת לחברת הביטוח אם תחיו יותר או פחות,

כאשר היא יצרה וודאות של תשלומים ידועים מראש ויהי מה.

אתם חושבים שזה מגן או מבטיח לכם את הפנסיה אבל למעשה אתם מבטיחים

את הרווחיות(העצומה)של חברות הביטוח, מה גם שהפנסיה שלכם ממנת את תקופת ההבטחה באופן שהיא מוקטנת באופן ניכר.

כשמדברים על התארכות תוחלת חיים למה בעצם מתכוונים

התארכות תוחלת החיים ברמת האוכלוסייה, אינה מתייחסת בהכרח רק לאוכלוסיית הגמלאים שמאריכים חיים אלא כוללת בתוכה גם את השכבות הצעירות יותר

וכן את כל הטווח שבין ילודים לגמלאים לרבות האחרונים,

כלומר מאוד הגיוני ששיעורי התמותה של צעירים קטנה,מיד מתפרסם בתקשורת הכרזה דרמאטית :"תוחלת החיים עולה,ומה יקרה עם הפנסיות שלנו?"

ברוב המקרים היא לא רלוונטית.

מה קודם למקדם המובטח

מלבד האלמנטים הגלומים באופן מובנה במקדם המובטח בפוליסה,

ישנו גורם נוסף שהשפעתו על המקדם אינה מבוטלת והוא:

ריבית ההיוון

ריבית זו משמשת פקטור משמעותי ביותר בחישוב המקדם,

ראוי לזכור כי ריבית ההיוון אינה מובטחת.

עוד משהו שצריך לדעת

כל מי שקנה ביטוח מנהלים צריך לדעת שהמקדם שלו בפוליסה

מחושב עפ"י פרמטרים של :

  • מתי רכש את הפוליסה

  • מס' השנים שיחלפו מהיום שבו הצטרף ועד היום שבו יפרוש לגמלאות

ובכל פוליסה ניתן למצוא טבלה "מאוד מעניינת" אשר מראה מראש

מהו שיעור ההפחתה של הקצבה בהתחשב בקריטריונים שצוינו

ולמעשה,

תוספת ההתייקרות של המקדם ע"פי הפוליסה שנרכשה.

מה אפשר להבין מכל זה

בפוליסה ,חברות הביטוח מחיבות אתכם בתמורה למקדם לבחור במסלול

של 240 תשלומים (20 שנה),

מה שהופך את כל עניין תוחלת החיים לחסר משמעות ומעקר את כל הדיון על המקדם מתוכן.

3."אם בהתאם להוראות הממונה ישתנה שיעור הריבית להמחשה, תשלח החברה למבוטחים נספח המעדכן את מקדמי החלוקה של חישוב קצבה החודשית היסודית במסלולי קצבאות א' וב', שבו ישתקפו השינויים שיחולו בריבית התחשיבית. הנספח המעודכן יפורסם גם באתר האינטרנט של החברה, סמוך לאחר ביצוע השינויים. 4. החל ממועד תחילת תשלום הקצבה, ישתנה סכום הקצבה מדי חודש על-פי שיעור התשואה ברוטו על ההשקעות במסלול השקעה ברירת המחדל, בניכוי דמי הניהול כאמור בסעיף 40 בפרק ב' לעיל, ובניכוי הריבית התחשיבית שעל-פיה חושבה הקצבה החודשית היסודית כאמור בסעיף 2.2 לנספח זה לעיל."

מצוין במפורש: "המקדם המובטח מושפע מריבית ומשתנה מידי חודש "

(נספח 1 לפרק ב' סעיף 3 עמ' 29, בתנאי פוליסה של חברת מגדל)

אינטואיטיבית מתקבלת התחושה שזה משחק לטובת החוסך,

אבל בכדי שהמקדם יהיה כדאי למבוטח חברת הביטוח חייבת להפסיד כסף,בהגדרה .

לסיכום:

אז מה כולם חושבים

שמצד אחד יש מקדם מובטח,

שלכאורה מבטיח לכם את הפנסיה,אבל את חברות הביטוח לא "עשו באצבע" .

ואם מישהו מכם מאמין כי חברת הביטוח הפכה באחת לארגון פילנטרופי,אשריכם .

פרסומים אחרונים
ארכיון פרסומים
חיפוש לפי תגיות
bottom of page