top of page
פוסטים נבחרים

מי לוקח את העודף שלכם

החלטתם לקנות מוצר באינטרנט,

מה תעדיפו לקנות את המוצר במחיר נמוך אבל עם דמי משלוח שיכולים להשתנות

או לקנות את המוצר במחיר גבוה במיוחד אבל ללא דמי משלוח כלל?

בימים אלו נשלחים אליכם דוחות הפנסיה שלכם לשנת 2015 מחברות הביטוח וקרנות הפנסיה,למי שטורח לפתוח את המעטפות ואפילו מתעקש לנסות ולפענח את הכתוב בהם בוודאי יגלה שבדוחות של קרנות הפנסיה מדווח על גרעון אקטוארי של כ-1/2%

ולמי שלא נוטה לעיין בדוחות זה נודע עכשיו.

אכן נתון לא חביב להתוודע אליו

עפ"י דיווחי קרנות הפנסיה,גרעון זה נובע בעיקרו עקב הפער שנוצר ב-2015 בין ההערכות האקטואריות בתחילת השנה לכיסוי ביטוחי ל-

א.כ.ע לבין הכיסוי הביטוחי שנדרש לסעיף זה בפועל.

מבחינתכם,המשמעות היא שקרן הפנסיה מייקרת לכם בדיעבד את עלות הביטוח לנכות לערכה הריאלי ובפועל זה פועל כמו ניכוי נוסף של דמי הניהול מהצבירה מהחיסכון שלכם. (אכן מבאס, מה גם שגריעה זו גדולה משמעותית מזו שעליה עשו "מהומת אלוהים" בגין סבסוד הצעירים את הגמלאים בקרנות הפנסיה)

איך יודעת קרן הפנסיה כמה לגבות עבור כיסויים ביטוחיים לעמיתיה

כיסויים כגון: מוות/ שארים (תשלום לאלמנה וליתום),נכות(א.כ.ע)ותשלומים לגמלאים שפרשו

קרן הפנסיה תניח הנחה מושכלת המבוססת על ניתוחים אקטואריים וניסיון העבר

מהו הצפי שתצטרך לשלם עבור כל העמיתים בקרן מעתה ולעתיד

בגין הכיסויים הביטוחיים הנ"ל.

הקרן תהיה רשאית לגבות רק מהעמיתים הפעילים בלבד

(אגב זהו עיוות חמור ומקומם לאין שיעור,שלא טופל עד היום)\

את החלק היחסי מכל אחד ואחת, במידה ונוצר גרעון,

כלומר היתה הערכה בחסר,תגבה הקרן את הפער מכל יתר העמיתים,כפי שנעשה עד היום.

לעומת קרנות הפנסיה

בשונה מקרנות הפנסיה,חברות הביטוח נוהגות במתכונת של גבית "פרמיית סיכון" מראש, ללא אפשרות תיקון.

אותם חישובים אקטואריים וחישובי סיכונים,נלקחים בחשבון גם ע"י חברות הביטוח ואתם משלמים על זה יותר .

במקרה של אירוע ביטוח נלקח הכסף עבור המבוטח מקופת חשבון החרום של חב' הביטוח ולא מהחוסכים,אבל בשונה לחלוטין מקרנות הפנסיה,

בשנים שבהן הערכה האקטוארית היתה בעודף ונוצרה יתרה,העודף יעבור ישירות לחברת הביטוח ואילו בקרן הפנסיה יחולק העודף לעמיתים החוסכים בקרן (והיו דברים מעולם).

ולמה בחברת הביטוח זה עולה לכם יותר

על מנת לבנות את קופת החרום תגבה מכם חברת הביטוח:

פרמיית סיכון "טהור"

תוספת בגין ניהול סיכונים

תוספת בגין ניהול הוצאות

ומרכיב רווח לחברת הביטוח ולבעלי המניות

יוצא ש...

אם קרנות הפנסיה היו משערכות את העלות הריאלית המדויקת שהייתה נדרשת מהן לשלם לעמיתים בגין א.כ.ע (כמו במקרה זה),

הרי שהתשלום היה נגבה לאורך השנה באופן יחסי ולמעשה לא היה נוצר גרעון שגורר אחריו מירמור מצד החוסכים,אלא שבפועל מצב זה פשוט אינו אפשרי:

  1. לא ניתן לצפות מראש מה יהיו האירועים הביטוחים בגין א.כ.ע טרם התרחשו בפועל

  2. קרנות הפנסיה כולן בלי יוצא מן הכלל, מחויבות לגבות ולבצע את הגריעה בכפוף ל-"לוחות תמותה, לוחות גריעה ולוחות יציאה לנכות" שמכתיב להן משרד האוצר, כך שלמעשה לא ניתנת להן הגמישות לתמחור יתר (כמו בחברות הביטוח)

[לגבי המשמעות של קרן המבטחת עמיתי אצל מבטח משנה נתייחס בפעם אחרת ]

אז מה החלטתם

לקנות את המוצר באינטרנט במחיר היקר כולל המשלוח או במחיר המוצר הזול עם עלות משלוח שיכולה להשתנות (ואולי לא?!) וכשסך כל ההוצאה נמוכה מהמחיר הקבוע.

האם ערך הגרעון שמבטא את ערך העלות הריאלית בדיעבד,

שתמיד תעלה לכם פחות מהמחיר "פיקס" של חב' הביטוח,

האם זאת סיבה מספיק חזקה לוותר על המוצר?!

פתרון אפשרי

אין זאת המלצה,לחלוטין לשיקול דעתכם,

מי שמרגיש מוטרד מהגרעון המדובר יכול ורשאי לנייד חלק או את רב הצבירה שלו בקרן לחיסכון בקופת גמל (שם לא יחול מנגנון החישוב האקטוארי)

כך "יציל" את כספו מן "המאכלת".

אבל צריך לזכור שבכל קופת גמל אלטרנטיבית, ישלם דמי ניהול גבוהים יותר ולעיתים יכול להיות אף גבוהים יותר מגובה הגרעון אותו נדרש לכסות בקרן הפנסיה.

(יש אף הטוענים שניוד זה יגרע מתקופת האכשרה של המבוטח בקרן הפנסיה בה הוא עמית למרות שאני עדיין לא נתקלתי במקרה שכזה).

אז לשיקולכם, הנתונים פרוסים לפניכם וזהו כספכם.

פרסומים אחרונים
ארכיון פרסומים
חיפוש לפי תגיות
bottom of page