top of page
פוסטים נבחרים

פיצויים ותגמולים לא בהכרח עמי ותמי

אם עד היום חשבתם שההפקדות שלכם לפנסיה

המורכבות מפיצויים ותגמולים הם כמו עמי ותמי או כמו קפה ומאפה,

ולא ניתן להפריד ביניהם כי כך נעשה עד היום ,

אז תרשו לי לחדש לכם,

אפשר לחשוב "מחוץ לקופסה" ועקב תקנות סוטרות,

במציאות שנוצרה היום,

ניתן להפריד בין השניים.

אז הנה קיבלתם סוג של "ספוילר",אבל אי אפשר ככה סתם להפיל את הפצצה וללכת.

כידוע לכם ההפקדות לפנסיה מורכבות מ:

תגמולים(שמופקדים ע"י העובד+ המעביד)

ופיצויים (מהווים 6% או 8 ו-1/3 מהשכר, המופקדים ע"י המעסיק)

כאשר הפיצויים הם למעשה רובד שונה עקרונית מהתגמולים,

אבל מבחינה מהותית מהווה נדבך משמעותי בפנסיה שלכם

למרות שניתן למשוך אותם במזומן בעת עזיבת עבודה או בפרישה.

למרות השוני המהותי בין שתי צורות ההפקדה האלה,מקובל לראות אותם כצמד חמד והם תמיד נאמרים בנשימה אחת.

וסכום ההפקדה אליהם נקבע עפ"י הסכם ההעסקה של החוסך או עפ"י צווי הרחבה שונים.

למה לסכסך בין השניים ולהפר את ההרמוניה המופלאה ביניהם

מי שחוסך בקרן פנסיה מקיפה מוגבל להפקדה חודשית המחושבת כתקציב של 20.5% מוכפל בפעמיים שמ"ב (שכר ממוצע במשק)

שכיום עומדת על סכום של-3,880 ₪ בחודש.

מגבלה זו נובעת מתכתיב של אגף התקציבים במשרד האוצר,

שבא להגביל את הפקדת היחיד בחודש וזאת מאחר ובקרן פנסיה מקיפה,

המדינה מסבסדת 30% מהחיסכון שלכם בקרן,ואינה מעוניינת לסבסד ללא תקרה.

"צרות" של עשירים (אבל לא רק...)

מי שנהנה ממשכורת של כ-20,000 ₪ ברוטו ומעלה בחודש,

מן הסתם מכפלת התקציב בשכרו תעבור את התקרה המותרת לקרן הפנסיה

מסיבה זו, ההפרש הכספי מעל -3,880 ₪ (התקרה כאמור),

יופקד באופן אוטומטי ב:

קרן משלימה, אם לא יבחר אחרת

באפשרות העובד לבחור כמובן כל מכשיר פנסיוני אחר

(שאינו נהנה מרשת הביטחון שמקנה הקרן) . במקרים אלה אחד הפתרונות האפשריים הוא:

להפריד בין התגמולים שרק הם יופקדו לקרן המקיפה

כי "התפנה" מקום מבידוד הפיצויים שיופקדו בנפרד לקופ"ג .

איך מתבצעת ההפרדה

וזה נכון לא רק לבעלי שכר גבוה

אם תשתחררו מהמחשבה הכובלת של מ-שכר עד- שכר,

תופתעו לגלות את האפשרות שניתן את התגמולים בלבד להפקיד לקרן הפנסיה,

ואילו את הפיצויים להפקיד לקופת גמל.

אחרי הכל,כיסויים ביטוחיים לשארים או לא.כ.ע קונים אך ורק מהתגמולים ולא מהפיצויים

למה לטרוח

מי שרואה בחיסכון הפנסיוני שלו,תוכנית השקעה לטווח ארוך החל מהשקל הראשון

ולא חשוב מה גובה השכר,

הפיצול בין התגמולים לפיצויים יכול להקנות לו חיסכון כפול:

  1. מהתגמולים חיסכון שמרני וסולידי

  2. מהפיצויים,במיוחד לאוכלוסייה צעירה להשקיע את כספי הפיצויים בקופת גמל עם תמהיל השקעות מפולפל יותר ע"מ להגדיל את ההסתברות של הגדלת התשואה העודפת בטווח הארוך(עם הסיכוי והסיכון שכרוך בהשקעה בשוק ההון).

  3. ו"סוכריה" נוספת למי שרוצה לייצר למשפחתו עוד "ביטוח חיים בחינם",במקרה פטירה חו"ח קרן הפנסיה תשלם לשארים קצבה חודשית זהה לחלוטין ללא תלות באם הפיצויים מופקדים לקרן או מחוצה לה,ולא תשלם סכום חד פעמי, אולם אם הפיצויים הופקדו ונחסכו בקופ"ג בנפרד, הסכום שיצטבר בקופה ישולם במלואו לשארים כסכום חד פעמי (במהלך השנים הסכום אינו מבוטל).

פרסומים אחרונים
ארכיון פרסומים
חיפוש לפי תגיות
bottom of page