top of page
פוסטים נבחרים

הבטחת תשלומי הפנסיה גם במצב שבו אינכם עובדים

דמיינו מצב שבו אתם בני 35 או 40,בשיא הקריירה התעסוקתית שלכם,

התקבלתם למקום עבודה חדש שחשקתם בו,המשכורת בדיוק כמו שרציתם,

אתם מרגישים בלתי מנוצחים.

המעסיק מפנק אתכם בפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה ועוד על חשבונו, יותר מזה?!

אכן סיטואציה אפשרית בהחלט ולא נדרשת יכולת חריגה להפעלת הדמיון.

אלא שבחיים כמו בחיים

כעבור כמה שנים קרה מקרה ואינכם יכולים לעבוד

לפרק זמן ארוך יחסית,עד שתחזרו לאיתנכם.

אמנם המקרה שקרה לכם מצער,אבל אתם מתנחמים לפחות מהעובדה שדאגתם

מבעוד מועד לכיסוי ביטוחי דרך המעסיק,

למקרה של אי כושר תעסוקתי ומרגיעים את בני זוגכם(וגם את עצמכם)

שאמנם המשכורת שתכנס לבנק תרד קצת ותהיה עכשיו רק 75% מהשכר שהיה

אבל זה הרי לזמן מוגבל,עד שתשובו לעבוד באופן סדיר.

שבעי רצון(באופן יחסי בהתחשב במצב)עובר לו זמן שהייתכם בבית ולבנק נכנס הסכום שצפיתם.

סצנה חדשה

כעבור 30 שנה,אתם בני 67,הגעתם לגיל פרישה וכעת אתם מקבלים קצבה מחברת הביטוח, ולבנק נכנס סכום כסף נמוך משמעותית מזה שציפיתם או חשבתם שיגיע לחשבונכם,

עפ"י כל הנתונים והתחשיבים שעשיתם לאורך השנים תמיד התוצאה שקיבלתם הייתה גבוהה בהרבה מהכסף שמגיע לחשבונכם כעת מידי חודש בחודשו.

מה קרה?

זוכרים שבגיל 35,40 השתדרגתם במקום עבודה חדש?

זוכרים שכעבור כמה שנים נקלעתם למצב של אי כושר עבודה לפרק זמן ארוך יחסית?

מה שקרה הוא הדבר הבא:

לפני שעברתם מקום עבודה,

החיסכון הפנסיוני שלכם נצבר בחברת ביטוח א' שלמעסיק הקודם היה הסדר אתה

ואותו בתבונה רבה דאגתם להמשיך באותה חברה.

כשהחלפתם מקום עבודה,

המעסיק החדש פינק אתכם בפוליסת אובדן כושר ולו היה הסדר עם חברת ביטוח ב'

אלא שלכם לא היה כיסוי "שיחרור" מחברת ביטוח זו.

מבחינתכם המשמעות היא שבפועל חברת הביטוח ב' (של המעסיק החדש)

לא ביצעה הפקדות לחיסכון שלכם בפוליסה,

אלא עמדה רק בהתחייבותה לתשלומי אובדן הכושר

שהרי החיסכון הפנסיוני שלכם מתנהל בחברת הביטוח א'!

עדיין לא נמצאה עד היום (למרות חיפושים קדחתניים) אותה חברת ביטוח שתפגין

שאר רוח ופילנתרופיה כלפי החוסך ותתנדב לשלם פיצוי כנגד החיסכון לקופת העובד כאשר החיסכון הפנסיוני שלו מנוהל בחברה אחרת.

איך מקדימים תרופה למכה

כשעוברים למעסיק חדש ועורכים עבורכם ביטוח אובדן כושר חדש,

תקפידו שחברת הביטוח אצלה רוכש המעסיק את הפוליסה,תוסיף בכתב סעיף שחרור ספציפי לפוליסת ביטוח המנהלים שלכם כולל שם החברה בה אתם מבוטחים

ומספר הפוליסה.

זה יכול להיות מנוסח כך:

"הפיצוי במסגרת כיסוי זה כולל שחרור/ויתור מתשלום פרמיות במקרה של אובדן כושר עבודה לפוליסה/תעודה מס':..... בחברת..... בשיעור של:17.5% או 18.33% או כל כיסוי שעליו

סוכם עפ"י הסכם ההעסקה"

איך זה לא צריך להראות:

צרפתי פה דוגמה לבקשת שחרור כפי שחברת הביטוח היתה רוצה שיתבצע,

אבל יש לשים לב למילה: "מתוך" שמשמעותה עבורכם היא:

שחברת הביטוח תגרע את תשלומי הפרמיות מתשלומי אובדן הכושר החודשיים

למשל :

אם השתכרתם 10,000 ₪ בחודש,ולאובדן כושר אתם זכאים לתשלום

בגובה 7,500 ₪ (75% מהשכר),

ותשלומי הפרמיה עפ"י הסכם ההעסקה שלכם אתם זכאים ל-

1,800 ₪ תשלומי עובד ומעביד,

תגרע חברת הביטוח אותם 1,800 ₪ מה-7,500 ₪

אלו מצבים קיימים וממש לא מופרכים ואני נתקל בהם לא אחת.

אגב כל האמור לעיל נכון לגבי תוכניות ביטוחי מנהלים בלבד

מי שחוסך דרך קרן פנסיה פטור מהעיסוק בפרטים אלו,ואינו צריך לשים את יהבו על חברות הביטוח או נציגיהם שיעשו עבורו את העבודה

מאחר ובקרנות פנסיה כיסוי אובדן כושר עבודה וה-"שחרור",

מובנה בתוך הקרן ואינו ניתן להפרדה.

פרסומים אחרונים
ארכיון פרסומים
חיפוש לפי תגיות
bottom of page