top of page
פוסטים נבחרים

חשיבה היא העבודה הקשה ביותר שיש

"אדם חכם יכול ללמוד משאלה טיפשית יותר מאשר טיפש יכול ללמוד מתשובה חכמה."

הכתבה המובאת מציגה את הכותרת כ"הוכחה" לטענה שקרנות הפנסיה סובלות מבעיות מבניות

אבל למה לקרוא הכתבה עד הסוף אם הכותרת "מספקת הסחורה" , כאשר בהמשך של אותה כתבה ממש , מתואר למה הביטוח מנהלים יקר ואינו כדאי אף יותר .

אם כתבה בעיתון מהווה "הוכחה" אז בו נעיין גם בכתבה הבאה:

שבהחלט לא מחמיאה לקרנות הפנסיה,ובצדק,אבל גם מציגה את הביטוח מנהלים במלוא תפארת ערוותו.

מעולם לא הובעה על ידי טענה שקרן פנסיה היא מוצר אולטימטיבי,אפילו לא קרוב לכך, ודעותיי התפרסמו לא מעט בפומבי תוך הצגת הבעיות שבקרנות הפנסיה,יתרה מכך תקפתי בחריפות את דרכי הטיפול של הפיקוח בכך והצעתי פתרונות ישימים ומועילים הרבה יותר, עם זאת בעיות הקיימות במוצר מסוים לא הופך את המוצר האלטרנטיבי למשובח או כדאי יותר .

הגעה על סמך זה למסקנתך בעניין הגירעונות משולה למסקנה שאם לחתול ולשולחן יש 4 רגליים, אזי חתול = שולחן

אילו היית טורח לפחות לקרוא גם אם לא ללמוד לחקור ואו חלילה להתעמק מעט בחומר מקצועי כמו בחוזר הרלוונטי : "דרך חישוב מאזן אקטוארי ומקדמי תקנון של קרן פנסיה"

היית מפיק כמה דברי טעם שהיו מכבדים את המקצוע,אבל בכדי להיות מקצוען אחראי צריך ולו במעט להבין בכמה עקרונות בסיסיים באקטואריה .

ואז לאחר שמבינים מעט את אופן תמחור וחישוב הסיכונים בחיסכון וביטוח פנסיוני היית מגיע למסקנה הבלתי נמנעת שלעולם גירעונות בקרנות הפנסיה בשל תמחור כיסויים בחסר ו/או בשל פערי ריבית בחישובי קצבאות של גמלאים לא יכולים לגרום לחיסכון באמצעות קרן הפנסיה להיות פחות כדאית מאשר בביטוח מנהלים

מאידך למסקנה אחרת שהצבעת עליה שביטוח הוא חוזה ולא ניתן לשינוי(טענה שהופרכה מיסודה)

, אציג את הדוגמא להלן :

הפקדות בשנה = 60,000 ₪ (לערך)

עלות ביטוח חיים "מפנק" בשנה = 14,000 ₪ (בקירוב)

כלומר : כ- 23% (עשרים ושלושה !)

ובנוסף :דמי ניהול "מפנקים" במיוחד בסך של כ: 11,500 ₪ המהווים כ-1% מהצבירה הכוללת

אכן בביטוח לא ניתן לייקר דמי ניהול ולא את עלות הביטוחים, ולכן אפשר לבצע תחזית "יציבה" ,כן... ברור ועל זה נאמר :

"חשיבה היא העבודה הקשה ביותר שיש,זאת כנראה הסיבה שמעטים כל כך עושים אותה."

תשווה את דמי הניהול המרביים בקרן פנסיה (מי משלם היום דמי ניהול מרביים?) מול הזולים ביותר בביטוח מנהלים, תשווה את העלות הזולה ביותר של ביטוח חיים בביטוח מנהלים אבל בסכום הביטוח השווה בדיוק לסכום המקביל שקיים בקרן הפנסיה במסלול הכללי (כיום העלות ביטוח שארים בקרן פנסיה היא ביתר, כלומר קיים עודף) , תשווה את עלות הביטוח א.כ.ע "עם ההגדרה ה"סופר מקצועית/עיסוקי" , מול עלות ביטוח נכות מוכפל ב-2.5 (העלות הנגבית לביטוח נכות בקרן מופחת בכ-60% מהעלות הריאלית) + עלות מטריה ביטוחית ל"שידרוג להגדרה עיסוקי/מקצועית/ללא קיזוז עם פרנצ'יזה ( וכל הטופינים שתחפוץ ) , ותוסיף עוד 0.1% גירעון בשל פרישת גמלאים, ואז אם תעשה חישובים נכונים יש סיכוי (בעצם אין סיכוי) שתגיע למסקנה המתבקשת שבביטוח מנהלים מובטח לך כי בעבור כל חיסכון וביטוח שהוא במסגרת ביטוח מנהלים, הפנסיה שלך תהיה קטנה יותר , בוודאות !

אבל מסתבר שכדי להיות בעל רישיון לעיסוק בפנסיה אין צורך אפילו ברמה מקצועית מינימלית,מספיק שתהיה,מוכרן קטן,דמגוג בינוני ושרלטן גדול

פרסומים אחרונים
ארכיון פרסומים
חיפוש לפי תגיות
bottom of page