top of page
פוסטים נבחרים

איך באג במערכת יכול לעבוד בשבילכם

תאמינו או לא

קיים באג במערכת הפנסיונית ולשם שינוי הוא לא לרעתכם, כמו שאולי הייתם צופים שיקרה

איך יכול לקרות ש"תרוויחו"(בסכומי הפיצויים)

במקרים שהמערכת הפנסיונית פועלת באופן לקויי

מסתבר שליקויי במערכת פנסיונית לא בהכרח תמיד יפעל לרעתכם.

אקדים ואומר

שהמסר הפעם הוא חריג מקודמיו באופן שבו

אני נוהג להציג או להמליץ ממה כדאי שתמנעו, או איפה כדאי שתשימו לב ,

וכיצד לנהוג על מנת לשפר את החיסכון ולהימנע מפגיעות בחיסכון שלכם מגורמים חיצוניים.

הפעם אני ממליץ שלא לנהוג ע"פ מה שאתאר

למרות שאתם עשויים ל"הרוויח" מכך,

אך הדבר אינו תקין ואינו הוגן כלפי מעסיקכם ובמפורש אני קורא שלא לפעול

על מנת לגרום לתופעה זו להתרחש בפועל לגביכם

אם כך איך ולמה זה צריך בכלל לעניין אתכם

פשוט מכיוון שלעיתים עצם הידיעה שהדבר קיים מקנה לכם יתרון,

ובידיכם הבחירה אם להפעיל את הכח שבידיכם,

ותנהגו דווקא באופן הוגן ואחראי ותשתפו את המעסיק שלכם בפעולה על מנת שלא יפגע .

אם לא תדעו בוודאי שלא תפעלו כך,

ניוד צבירות מתוכנית מסוימת לאחרת

קורה שעובד מעוניין,בזכות,לנייד צבירות מתכוניות פנסיוניות שעל שמו לתוכנית חלופית בניהול חברה אחרת

והתופעה המתוארת שנתקלתי בה לא פעם,

התרחשה במקרים שבהם עובד ביקש לנייד צבירות

מתוכניות מסוג ביטוח מנהלים פעיל או מוקפא (לרוב הוניות)

לתוכניות מסוג קופ"ג,

ובמיוחד לקופ"ג המנוהלות ע"י בתי השקעות שאינן חברות ביטוח.

כשמניידים את כפסי החיסכון הפנסיונים

לחשבון אחר, למעשה מינידים באותה עת גם את כספי הפיצויים

שכידוע בפועל שייכים ובבעלות המעסיק עד למועד שבהם תעזבו את מקום העבודה.

בעת העזיבה המעסיק עורך טופס 161

(טופס המיועד לדווח למס הכנסה על כספי הפיצויים שמועברים לרשות העובד מהמעסיק בעת העזיבה) – הקרוי "דיווח מעביד על עזיבת עובד"

בטופס עצמו מציין המעסיק

את מספרי החשבונות(תוכניות) שאליהם הפקיד את כספי הפיצויים במהלך תקופת עבודת העובד השכיר אצלו.

את הנתונים לגבי התוכניות

מקבל על פי רוב המעסיק מסוכן הביטוח(סוכנות הביטוח/מנהל ההסדר)

שמופקד על ניהול התוכניות

או שהמעסיק פונה ישירות לגופים שאליהם הפקיד כספים

לעובד במהלך תקופת העבודה הרלוונטית.

אולם מה קורה כשכספים כל שהם

חלקם,לא כולם כמובן,

נוידו ע"י העובד בלא ידיעת המעסיק (אין חובת דיווח שכזו)

וללא ידיעת הסוכן (העובד יכול לעשות זאת בעצמו ללא מעורבות הסוכן)

או אז

ייתכנו מקרים כפי שנתקלתי בהם בפועל

שבעת העזיבה מרכיב הפיצויים שנויד מתוכניות "ידועה"

נויד ונמצא בתוכנית מסוג קופ"ג "עלומה" בניהול בית השקעות כזה או אחר

שאינו "צובע",את כספי הפיצויים כמשויכים למעסיק מסוים

(מן הידוע שבתי השקעות אינם מצטיינים בטפול נכון בכספים המנוידים מתוכניות ביטוח)

כאן למעשה נמצא שורש הדבר

כך מוצא עצמו המעסיק בעת ההתחשבנות עם העובד בעת סיום עבודה

כשלמעשה ברשותו דיווח חלקי בלבד של כספי הפיצויים שנצברו ע"ש העובד ש"ידועים"

ושבכלל הובאו לידיעתו

ואילו החלק ש"חמק"(שלא במכוון לכן זהו באג) לו מתחת לראדר

נותר ע"ש העובד,ובמקרים שאינו חתום על סעיף 14

יקבל מהמעסיק שלו השלמת כספי פיצויים כפולה שכוללת גם את הסכום ה"נעלם" שטמון עמוק בקופה באחד מבתי ההשקעות.

סכום הפיצויים הכפול

ימתין לעובד בבוא היום במתכונת כל שהיא(אשכרה קופת אוצר)

ולפיכך המלצתי אליכם במקרים בהם אתם בוחרים לבצע ניוד כספים

תואילו ליידע את המעסיק שלכם על הפעולה

על מנת שהכספים שבשלב היותכם עובדים מן המניין שייכים לו .... לא ייעלמו מעינו בעתיד ..

פרסומים אחרונים
ארכיון פרסומים
חיפוש לפי תגיות
bottom of page