פוסטים נבחרים

לחשב כמה כסף יהיה לכם בפנסיה

מחשבון תשואות לפוליסות חיסכון:

הכניסה למחשבונים ובדיקת הנתונים תאפשר לכם לבחון את מצב הנתונים הכספיים ויישמור אתכם עם היד על הדומחשבונים פיננסיים של הגופים המנהלים

מחשבוני פנסיה של החברות המנהלות השונות באמצעות המחשבונים ניתן לחשב תחזית פנסיה צפויה על בסיס הפקדות שוטפות.

בנוסף אפשר לבחון את היקף הכיסוי הביטוחי.

שם הקרן

הכניסה למחשבונים ובדיקת הנתונים תאפשר לכם לבחון את מצב הנתונים הכספיים

ויישמור אתכם עם היד על הדופק אך אין לראות בכך תחליף לייעוץ פנסיוני!

Market Analysis

פרסומים אחרונים
ארכיון פרסומים
חיפוש לפי תגיות