top of page
פוסטים נבחרים

חיסכון תת אופטימלי לאחר שנת 2008

איך החיסכון הפנסיוני שלכם התנהל משנות ה-2000

הון קצבה וכל מה שבמערכות היחסים שביניהם

בתחילת שנות ה-2000 יחד עם המודרנה,נכנס לתוקף "חוק ההסדרים"

שבמסגרתו נקבע שתוכניות ביטוח מנהלים מסוג "עדיף",

מטרתן וייעודן יהיה למטרת קצבה בלבד.

עם כניסת החוק לתוקף,כמו התחילה "ספירה חדשה".

נהוג להתייחס לחיסכון בתוכניות אלו עד ינואר 2000 וכל הזמן שלאחר מכן.

איך השפיע החוק על תכניות הפנסיה שלכם

למשל,הרב המכריע של ביטוחי המנהלים באותה תקופה,

או בשמם הגנרי תכניות מסוג "עדיף",

עפ"י כללי המיסוי שהיו נהוגים אז,יכול היה החוסך שהגיע לגיל פרישה,

להחליט בעצמו אם למשוך את הסכום שצבר במלואו(במתכונת הון)או כקצבה.

עם כניסת חוק ההסדרים נלקחה מכם הזכות הזאת על אופן משיכת כספכם,

והוחלט עבורכם, שמעתה ואילך תוכלו למשוך את כספי החיסכון כקצבה בלבד.

ומה קורה עם הכסף שנחסך עד שנת 2000

אם למשל חסכתם במשך 15 שנה עד ינואר 2000 ,

לגבי הסכום שנצבר עד מועד זה תוכלו להחליט כאנשים בוגרים במועד הפרישה

לממשם כ-הון או כקצבה, לגבי הכסף בקופה מעבר למועד זה

כבר חסכו לכם את ההתלבטות.

אז מה,אי אפשר לחסוך למטרת הון

תקנה אחרת שיצאה במקביל, אפשרה לחסוך בתוכנית או במסלול ייעודי למטרת הון בלבד, אבל,לא ניתן יותר לרקוד על שתי החתונות

זאת אומרת ,חסכון למטרת הון ואפשרות לקבל החיסכון פטור ממס בעת הפרישה, התאפשר אך הוגבל עד לסכום שנקרא:

"תקרת ההכנסה המזכה" (שהתעדכן מחדש בכל חודש ינואר)

ההפקדות התאפשרו ב-3 מסלולים:

  • במסגרת קופות גמל

  • בפוליסה חדשה נפרדת למטרת הון ( מסוג : "עדיף –הון")

  • או בנספחי הון שהתווספו לפוליסת הקצבה והתנהלו כחשבון נפרד בתוך הפוליסה

נו טוב, אם אלה פני הדברים נקבל אותם ונמשיך הלאה, כך יאמר לעצמו החוסך,

אלא שלא כך הדבר,כל זה היה טוב ויפה עד שהגענו לשנת 2008.

מה קרה בשנת 2008

בתאריך זה, כתוצאה מתיקון בחוק נקבע באופן גורף:

כי כל ההפקדות ממועד זה ואילך ייועדו למטרת קצבה בלבד.

המסלול ההוני נחסם לגמרי לרבות מי שחסך במכשירים שהיו נהוגים עד אותו זמן

והחיסכון החדש הוגדר כחיסכון למטרת קצבה "בתוכנית שאינה משלמת"

(בתיקון 13 האחרון שיצא עכשיו , שמם שונה ל-"קופת גמל לחיסכון")

אז מה עושים עכשיו עם כל האינפורמציה הזאת

המצב החדש שנוצר,

מחייב אתכם לשקול מחדש את תמהיל החיסכון שלכם לפנסיה למשל:

מי שחסך לקצבה ושילב בתוכנית החיסכון את אחת מהמתכונות

שהוזכרו למעלה למטרות הון,

רצוי שישקול עצירת ההפקדות לתוכניות אלו

ויפנה אותן לתוכניות שיועדו למטרת קצבה עד שנת -2000.

מאחר ותוכנית שהייתה למטרת הון עד 2008 הפכה באחת לנחותה בהשוואה לתוכנית שהייתה למטרת קצבה עד שנת 2000.

או

מי שהייתה לו תוכנית למטרת הון בלבד

מאחר שמשכורתו הייתה נמוכה מ-"תקרת ההכנסה המזכה",

וב-2008 הפכה התוכנית לחיסכון לקצבה בלבד,

כדאי שישקול סגירת התוכנית ומעבר לקרן פנסיה. [קיים עוד מגוון גדול של קומבינציות שהיו "נהוגות" עד שנת 2008, ויתכן שגם מי מכם "זכה" לאחת "משובחת" במיוחד – מומלץ לבדוק זאת ]

לסיכום

התאמת תמהיל החיסכון הפנסיוני שלכם לתיקונים בחוק

ועידכון התוכניות הקיימות יכול לחסוך לכם כסף רב שתפגשו בו בעת הפרישה.

במאמר הזה הצגתי את הרעיון והצפתי את המודעות לבעיה,

אך השילובים ווריאציות ההתאמה בחסכונות הפנסיוניים שלכם רבים ומגוונים

כל אחד עפ"י צרכיו,משכורתו ותוכניותיו כך שלא ניתן להציגם במאמר אחד בלבד

אבל הצגתי בפניכם את החשיבות שבבחינת התאמת התוכניות שלכם עד 2008

וממועד זה ואילך,ייתכן שאצל חלקכם יש מקום לריענון ועידכון.

פרסומים אחרונים
ארכיון פרסומים
חיפוש לפי תגיות
bottom of page