top of page
פוסטים נבחרים

איך תקנו מיליון שקל ביטוח חיים בעלות הולכת ופוחתת

אחד ממכשירי החיסכון לפנסיה כידוע לכם הוא ביטוח המנהלים

וברוב המקרים תכיל פוליסת ביטוח המנהלים גם מרכיב ביטוח חיים.

על מרכיב ביטוח החיים בפוליסה

אתם משלמים מידי חודש מתוך הכספים אותם אתם מפקידים

יחד עם המעסיק במתכונת מובנית שעלותה מתייקרת יחד עם ההתבגרות בגיל המבוטח

(ככל שהמבוטח מתבגר יחד אתו גדלה רמת הסיכון למקרה מוות ועל כך משלמים יותר ).

בואו נניח שהחלטתם

להבטיח את משפחתכם בסכום ביטוח חיים של מיליון שקל,

במסגרת ביטוח מנהלים

(מתוך כוונה להבטיח את רווחתם גם כשאתם כבר לא אתם)

בפועל אתם למעשה מבצעים שתי פעולות במקביל:

האחת: קניתם תוכנית חיסכון

והשנייה: קניתם ביטוח חיים

ובכל שנה אתם משלמים עבור אותם מיליון שקל יותר ויותר כסף מתוקף התבגרותכם, במקביל גדל החיסכון מתוקף ההפקדות והתשואה

כך שכעבור תקופה

בהנחה כי הצטבר חיסכון של 500,000 ₪ בתוכנית ואם חו"ח קורה מקרה ביטוח(פטירה) המשפחה תקבל למעשה את סכום הביטוח המקורי עליו החלטתם מלכתחילה

אותם מיליון שקלים

ועוד הסכום שנצבר בחיסכון דהיינו 500,000 ₪

וביחד 1,500,000 ₪.

רק שלכם זה עולה הרבה כסף

ולא זאת הייתה התוכנית המקורית

אתם בעצם התכוונתם שאם חו"ח ו...

יעמדו לטובת המשפחה 1,000,000 שקל,אז למה זה צריך לעלות לכם יותר כסף.

אז איך תקנו 1,000,000 שקל ביטוח חיים בעלות הולכת ופוחתת

פשוט מאד

במעמד רכישת הפוליסה עליכם לדאוג ולסמן במקום המתאים

שברצונכם לרכוש ביטוח חיים המתחשב בחיסכון.

(בעגה המקצועית זה נקרא : "ביטוח חיים המתכלה כנגד החיסכון")

למה הכוונה

אתם קונים ביטוח חיים של מיליון שקל ומפקידים לחיסכון במקביל,

אבל מתכונת חישוב הפרמיה תהיה כזאת שלוקחת בחשבון רק את התשלום

על ההפרש שנשאר בין הסכום שהתכוונתם אליו לבין הסכום שנצבר בחיסכון דהיינו:

התכוונתם לרכישת פוליסה בגובה 1,000,000 שקל

חסכתם 500,000 שקל

תשלום הפרמיה יהיה רק על היתרה כלומר = 500,000 ₪

כך שהמשפחה תקבל 500 אלף מהביטוח ועוד 500 אלף מהחיסכון

הסכום המקורי לא השתנה,ולכם זה עלה הרבה פחות לאורך השנים.

ולא רק זה

בחלוף השנים, כאשר נצברו בסעיף החיסכון בפוליסה סכום הביטוח שקניתם (מיליון שקל)

לא תשלמו יותר עבור הביטוח כלל,

וכל סכום שייכנס לתוכנית יועבר אוטומטית לחיסכון בלבד.

אז איפה מסמנים

שני הניסוחים מתייחסים לאותו עניין

וניתן לפנות לחברות הביטוח ולשנות את המצב במידה ותבחרו בכך.

*אגב- הכיסוי מסוג מגן 1(או ריסק 1)

כלומר שהתעריף שלו משתנה ומתעדכן מידי שנה הינו זול וכדאי יותר ממגן 5 .

מן הראוי לציין שכל זה נכון לביטוחי מנהלים ואילו בקרנות פנסיה הביטוח מתנהל במתכונת שונה אבל על כך בפעם אחרת

Comments


פרסומים אחרונים
ארכיון פרסומים
חיפוש לפי תגיות
bottom of page