top of page
פוסטים נבחרים

איך תחושב הקצבה שלכם מביטוח המנהלים

לכאורה תשובה טריוויאלת לשאלה בנאלית,אז זהו שממש ממש לא

במסגרת סדרת המאמרים

כשהראשון בהם עוסק באחת מהשאלות הנפוצות ביותר ששואל את עצמו כמעט כל חוסך לפנסיה והיא:"תכלס כמה כסף יהיה לי בפנסיה?"

ואולי אף לנסות ולעזור לכם לקבל החלטה מושכלת מה תהיה מתכונת החיסכון הפנסיוני המתאימה ביותר עבורכם.

הפעם אנסה להתמקד

(כשהדגש הוא על המיקוד כי בתחום הפנסיה אפשר בקלות להתברבר ולהתפזר)

איך מקבלים קצבה מביטוח מנהלים

כל תוכנית פנסיונית מהמתכונת של 15 השנים האחרונות לפחות,

ניתן לאפיין את ההתנהגות שלה כמפוצלת ל-2 תקופות :

האחת מתחילת החיסכון(הפקדות)ועד הפרישה

והשנייה ממועד הפרישה(תחילת המימוש)וקבלת הקצבאות למשך כל החיים.

באופן עקרוני ומעשי

תוכלו לבחור תוכנית מסוימת שבאמצעותה תחסכו עד הגיעכם למועד הפרישה,

וממש בסמוך למועד המימוש(תחילת קבלת קצבאות)תוכלו לבחור בתוכנית אחרת שבאמצעותה תקבלו את הקצבאות למשך כל שארית(אריכות)חייכם.

על למה כדאי לכם לבחור באפשרות הזאת ארחיב בהזדמנות.

לעומת זאת המתכונת השכיחה והנפוצה

חיסכון בתוכנית פנסיונית "אחודה",

כלומר מייעדים אותה כתוכנית שתלווה את החוסך למשך כל אריכות חייו מיום פתיחת התוכנית ועד 120

רק שמתי שהוא בדרך בנקודת פיתול מסויימת,התוכנית תשנה את פניה

מ"אוגרת" ל"משלמת" וברגע שמחליטים לפרוש מקבלים קצבה חודשית.

על פי רב

כשאתם בוחרים בתוכנית מסוג ביטוח מנהלים למטרת חיסכון פנסיוני

בפועל אתם"מצהירים" באותה נשימה שזו תהיה התוכנית הפנסיונית שלכם בזקנה

ושממנה תרצו לקבל את הקצבאות שלכם לכל אריכות חייכם ממועד הפרישה.

הקצבה שתתקבל

מ:תוצאת החילוק של הצבירה ערב הפרישה ב:מקדם קצבה

(או מקדם חלוקה)

החיסכון בתוכנית מסוג ביטוח המנהלים מושפע מכמה גורמים:

השפעה חיובית:כל המרבה הרי זה משובח

 • גובה ההפקדה החודשית(השכר מוכפל בתקציב לתגמולים ולפיצויים,בדר"כ כ-21% מהשכר )

 • משך תקופת ההפקדות (ותק)

 • תשואה (ריווחי השקעה על החיסכון)

ומהשפעה שלילית:כל המוסיף גורע...

 • עלויות הכיסויים הביטוחים(ביטוחי חיים , א.כ.ע, ואחרים )

 • דמי ניהול (מהפקדה ומצבירה)

 • פדיון פיצויים במעבר בין עבודות (הקטנת החיסכון)

לפוליסות ביטוח מנהלים ישנם מספר לא מבוטל של מהדורות,

בחרתי להציג בפניכם 3 מהדורות בלבד:

פוליסות מסוג "עדיף" ששווקו בשנות ה-90 ועד מחצית שנת 2001

בפוליסות אלה אכן המקדמים המצוינים בהם ידועים וקבועים

ואינם תלויים בתאריך הלידה שלכם,

כלומר מי שרכש הפוליסה בשנת 1995 והיה בן 30

ואם באותו יום בדיוק רכש אחר אותה פוליסה אבל היה בן 40, לשניהם במועד הפרישה תחושב הקצבה ע"פ אותו המקדם בדיוק. המקדמים לא רק שהיו קבועים (באמת)אלא אף בעלי ערך נמוך , כלומר "זולים" ולפיכך מאפשרים קצבה גבוהה יותר.

[באיור המצ"ב מצורפת טבלת מקדמים אופיינית לאותם סוגי תוכניות , שימו לב שבזמנו הציגו את המקדם באופן "הפוך" , כלומר לא בערך שיש לחלק בו אלא בערך שיש להכפיל כל 10,000 צבירה(למה לא לבלבל אם זה כ"כ קל...?וכדי לדעת המקדם ה"ישר" פשוט יש לחלק את המספר 10,000 בגובה הערך שבטבלה , התוצאה שתתקבל היא מהווה את ערך המקדם בפועל]

חשוב :

המקדמים שמוצגים בתוכנית ביטוח מנהלים זו ובאלה שלאחריה יהיו בתוקף רק במידה ותבחרו במסלולים המוגדרים,

כאשר המסלול ברירת המחדל,(במהדורה זו )

המכונה הגימלא היסודית היא זו שמבטיחה 120 חודשי קצבה,

בכל מקרה שתהיו מעוניינים במסלול שונה מזה המוגדר בפוליסה,

המקדם המצוין אינו תקף והחברה תחשב מקדם חדש בהתאם למה שיהיה מקובל אצל אותה חברה במועד הפרישה.(כך כתוב) אולם בפוליסות אלו כמו כל אלו שהופקו לאחריה

הקצבה הראשונה בלבד מחושבת ע"פ אותו מקדם קבוע וידוע

ואילו כל קצבה חודשית למשך כל תקופת הפרישה תהיה צמודה לתוצאות ההשקעות של תיק הביטוח של חברת הביטוח והיא משופעת משוק ההון מידי חודש בחודשו.

עם זאת בפוליסות במהדורות אלה קיימות עדיין פוליסות שמסלול החיסכון שלהן נמוך ומועמסת על החיסכון עלות ביטוח גבוהה ודי אכזרית(יש לבדוק זאת באופן ספציפי)

ועל פוליסות אלה (לפחות על חלקן) נאמר: המקדם- חלום,החיסכון – בלהות

מסלולי קצבה נוספים

מסלולי קצבה אחרים שאפשריים לבחירה עבור חוסך שפורש ושאת המקדמים למסלולים אלה מחשבים אך ורק במועד המימוש , ולא מראש, הם (בין היתר) אלה:

 • אם נרצה להבטיח קצבה לכל החיים לבת או בן הזוג(מסלול שכיח)

 • אם לא נרצה להבטיח לאף אחד מאום(יש לא מעט גם כאלה)

 • אם נרצה להבטיח תקופת תשלומים שונה ממה שמוגדר בפוליסה

 • אם נרצה להבטיח תקופה מינימלית במשולב עם הבטחה לבת/בן זוג.

בתוכניות ביטוח מנהלים ששווקו לאחר יוני 2001

חלו שינויים מהותיים,

ראשית המקדמים יוקרו(ריאלית) באופן ניכר,והם כבר תלויי שנת לידה,

ומגלמים מראש באופן מובנה את ההתארכות בתוחלת החיים בהתאם לשנת הפרישה הצפויה ובתוספת מקדמי ייקור המגלמים שיפור בהתארכות בתוחלת חיי הגמלאים מעבר לחזוי בהווה .

ניתן לראות זאת במהדורה מראשית שנות ה-2000-[ איור מצורף...]

ובמהדורות מאוחרות יותר,אף מצויין במפורש בפוליסות שגם המקדמים המצוינים בהם לא מובטחים,והם עשויים להשתנות כתוצאה משינוי בריבית תחשיבית [איור מצורף.....]

אז מה יש למי שמחזיק פוליסת ביטוח מנהלים (לאחר שנת 2001)מתוך כוונה לקבל ממנה קצבה לכשיפרוש:

 • מקדם שאינו מובטח אלא ערכו ידוע מראש ובתנאי שיבחר במסלול פרישה אחד מסוים ויחיד (ולא לשכוח את משפט הקסם:"בכפוף להסדר תחיקתי")

 • הקצבה החודשית אינה מובטחת(באף פוליסה ביטוח מנהלים למעט אלה שהופקו עד שנת 1991) אפילו לא לחודש אחד בלבד לאורך תקופת הפרישה,והיא צמודה באופן מלא לשוק ההון ולתנודתיות שלו .

 • המקדם מחושב על פי שנת הלידה של החוסך,השנה(הגיל)שבו מחליט לממש את הפנסיה מהפוליסה ומורכב מנוסחת ייקור מובנית המגלמת את ההתארכות בתוחלת חיים מראש הכוללות מקדמי בטחון גבוהים ומופרזים

 • המקדם מבטא את תקופת ההבטחה המינימלית(בת 240 חודשים),המעלה את ערך המקדם(מייקר אותו)באופן מלאכותי,והתוצאה הקטנת הקצבה.

רק כדי להמחיש את ההשפעה של מסלול קצבה בן 240 חודשי הבטחה,צירפתי טבלה אוטנטית של גבר שקיבל תוצאות חישוב של קצבה צפויה במסלולים שונים,כאשר :

ככל שתקופת ההבטחה גדולה יותר המקדם גבוה יותר והקצבה נמוכה יותר

(כמובן שרק מסלול המבטיח קצבה לבת הזוג לכל חייה הינו יקר יותר,כפי שניתן לראות בדוגמא):

לסיכום

המקדם המובטח(למעשה הידוע מראש)

 • הוא אופציה מותנית בבחירת מסלול פרישה ספציפי ובעת בחירה בכל אפשרות אחרת,מקדם החלוקה יחושב במועד המימוש על פי התנאים העתידיים(שאינם ידועים מראש) .

 • שתילת ההתניה של בחירת מסלול קצבה המבטיח תקופה מינימלית של 240 חודשים, איננה הטבה כמו שרבים נוטים לחשוב,בדיוק ההיפך, זו מלכודת וטריק שנועד לתעתע בנו, מפני שזה מעקר ומעוות את הפנסיה,והופך את התוכנית לאנונה במהותה(הסברים בהמשך)

 • הסיכוי שבפרישה תבחרו במסלול בו המקדם מובטח(ידוע מראש),הוא קלוש, וגם אז הקצבהתהיה נמוכה מהחלופות .

 • לא מבטיחים משהו בעל ערך,אלא מבטיחים משהוא מחושב וידוע מראש, נו אז מה? איזה ערך יש לערך שאנו בסה"כ יודעים אותו מראש ? זה כמו ההבטחה של חברת תעופה שמבטיחה לך מהיום לכל החיים שלך כרטיס טיסה פתוח(לא מוגבל בזמן) בעלות קבועה של 500$ (בהתחייבות שהמחיר פיקס) אבל בתנאי שתטוס איתה אך ורק לבולגריה .

פרסומים אחרונים
ארכיון פרסומים
חיפוש לפי תגיות
bottom of page