top of page
פוסטים נבחרים

איך תדעו מתי והאם בכל זאת כדאי לכם לחסוך בביטוח מנהלים

אזהרה!

המאמר ארוך ומפורט,מי שמעוניין מיד להגיע לסיכום ומסקנות,מוזמן כבר עכשיו לגלול לסוף המאמר

ולמי שסקרן לדעת כיצד גובשו המסקנות,קריאה נעימה.

ניתן להבין כי כיום החיסכון למטרת פנסיה מתקיים באמצעות תוכניות לא אחודות,

כלומר התוכניות מתנהגות באופן נפרד עד מועד המימוש בפרישה(יציאה לגמלאות)

וממועד הפרישה ותחילת קבלת הקצבאות(הפנסיה),

ולמעשה תוכלו לחסוך עד הפרישה באמצעות תוכנית מסוג מסוים

ואילו את הפנסיה שלכם אתם יכולים לבחור לקבל באמצעות תוכנית פנסיונית שונה.

רוקדים על שתי החתונות

ומנצלים את היתרונות היחסיים של כל אחת מהתוכניות בהתאם לשלב שבו אתם נמצאים במהלך החיסכון או המימוש הפנסיוני שלכם

מהותית בשלב הראשון,מתחילת החיסכון ועד הפרישה אתם משתמשים בתוכניות שבחרתם לצורך אגירה(צבירת החיסכון)

ואילו בשלב השני בעת הפרישה התוכנית "מחליפה את פניה"(נקודת ה"פיתול")

ומתחילה לשלם לכם(מידי חודש לכל החיים).

ובכל זאת איך תדעו מה נכון עבורכם

הפעם אציג בפניכם את התמונה השלמה

לגבי המתכונת העדיפה והכדאית לחיסכון הפנסיוני שלכם

עד הפרישה

וממועד הפרישה ואילך

וכמובן לספק את התשובה מתי(ובהתקיים אילו תנאים)

כדאי יהיה להעדיף תוכנית מסוג ביטוח מנהלים,מתי קרן פנסיה ו/או קופ"ג.

עד הפרישה –תקופת האגירה

מאחר ובמהלך תקופת החיסכון שזו למעשה המטרה,לצבור את מירב החיסכון לעת הפרישה

ואין משמעות בתקופה זו לאופן שבו תעדיפו או תהיו צפויים לקבל את הפנסיה במועד הפרישה.

בדיוק מסיבה זו נתעלם לחלוטין מסוגיית ה"מקדם"(אשר בלאו הכי הינו גורם מכביד ומעיק על הפנסיה )

אבל אל חשש

לא אחסוך מכם את המועקה בהמשך

בהחלט אתייחס בהקשר זה(של הצבירה עד הפרישה)לגבי כל אותן פוליסות ביטוח מנהלים ממהדורות ממחצית 2001 ואילך,עם מקדם "מובטח"

לצורך ההמחשה

לעניין הצבירה הצפויה להתקבל באם החיסכון עד הפרישה הינו במסגרת קרן פנסיה

או ביטוח מנהלים,אציג בפניכם 2 תרחישים המאופיינים בנתונים מחמירים ביחס לקרן הפנסיה:

פוליסת ביטוח מנהלים מהמהדורה הזולה ביותר המוצעת כיום בשוק(ע"י "כלל"ביטוח)

דמי ניהול יורדים מ0.5% ל-0.25%,כפונקציה של צבירה,

ובדמי ניהול של 4% בלבד מהפקדה

אל מול קרן פנסיה חדשה בהנחת תשואה זהה לזו שבביטוח מנהלים

וזאת לכבוד כל מי שטוען ומעריך שהמדינה תפסיק לתמוך בקרנות הפנסיה

כלומר הנחתי שלקרן הפנסיה בניגוד למצב הקיים אין הקצאה של אג"ח מיועד

(כלומר ללא כל סבסוד ממשלתי של רשת ביטחון בפנסיה)

ובדמי ניהול הנמוכים ביותר הקיימים כיום בענף האפשריים לכל אחד,

ובקרן פנסיה הרוכשת הגנות לעמיתי הקרן באמצעות מבטח משנה,

משמע ,ללא גירעון אקטוארי

(כן,לכל המשתוממים,קיימות קרנות פנסיה בישראל שהן ללא גירעון אקטוארי)

וברמת כיסויים ביטוחיים(מוות ונכות)זהים .

"גבר כבן 30 המשתכר שכר של 10,000 ₪ ברוטו בתקציב כולל של 20.83%"

הצבירה העודפת שישיג החוסך הינה כ- 356,000 ₪ !!

פוליסת ביטוח מנהלים

ממהדורה מוקדמת עם מקדם "מובטח"(לאחר שנת 2001)

כשהחוסך היה בן 30 בעת ההצטרפות,

בדמי ניהול של 1.25% מצבירה + 5% מהפקדה

בהשוואה לקרן פנסיה מקיפה,ללא גירעון אקטוארי ובדמי ניהול של 3% מהפקדה + 0.25% מצבירה(מחצית מהדמי ניהול המרביים,האפשריים להשגה בקלות רבה)

ברמת כיסויים ביטוחיים(מוות ונכות )זהים וגם הפעם בהשוואת תחזית תשואה זהה

וללא רשת ביטחון!!

*במסלול המבטיח תקופת תשלום מינימלית של 240 חודשי קצבה

**לגמלאי ללא בת זוג, במסלול המבטיח תקופת תשלום מינימלית של 240 חודשי קצבה

הצבירה העודפת שישיג החוסך הינה מעל-500,000 ₪!!

עכשיו כשהגעתם לגיל פרישה

ועליכם להחליט איך ל"פרק" את "המטען" שנשאתם עד למועד זה

כלומר איך להמיר את החיסכון שצברתם לקצבה חודשית,

כאשר באפשרותכם לבחור באחת מתוך 2 חלופות:

מפוליסת ביטוח המנהלים או מקרן הפנסיה(בעתיד הקרוב תתאפשר חלופה נוספת שלישית)

מהם התרחישים האפשריים בעבור כל תוכנית:

א.התחזיות יתממשו –

כלומר מה שאנו יודעים ומניחים היום יתרחש בפועל,דהינו כל אחד יקבל ע"פ התוכנית שברשותו ואז צפוי

*זהה למקדם ה"מובטח" בהנחה שלא ישתנה

**על פי תקנון קרן פנסיה ליחיד ללא בן זוג עם הבטחה של 240 חודשים ליליד שנת 1980

***הצבירה בתוכנית הוותיקה יותר עם המקדם "המובטח" נמוכה משמעותית והחיסכון הצפוי מביטוח מנהלים חדש בשל פערים גדולים בשיעורי דמי הניהול בין המהדורות

ב.המדינה מפסיקה להנפיק אג"ח לגמלאי קרנות הפנסיה:

תרחיש זה מניח 2 פגיעות מצרפיות בגמלאי קרנות הפנסיה,

האחת הוא לכבוד כל מי שטוענים שבעתיד המדינה לחלוטין לא תתמוך בתשואה של קרנות הפנסיה(למרות שקיימת החלטה להגדיל את התמיכה של המדינה בפנסיות של הגמלאים

מ: 30% ל- 60% כבר בזמן הקרוב)

ובנוסף שהקרנות לא יתמכו בתשואה חסרת סיכון באמצעות מימון הפער מכספי הצעירים, ולכן המקדם של הקרנות חייב להתייקר מאחר והוא מגלם ריבית מסובסדת מחד ותשואה חסרת סיכון על ההשקעות החופשיות בחסר(שמסובסדת ע"י חוסכים צעירים)

וכל זה יופסק!

ולפיכך המקדם יתומחר מחדש ע"פ ריבית שוק(משתתפת ברווחים)כפי שמחושב במקדם בביטוחי המנהלים,

ולכן ההנחה בתוצאות חישוב תרחיש זה כי המקדם בקרן הפנסיה יתייקר וישתווה (****במשך/בסוף אתייחס לסוגיה זו במיוחד) לזה שקיים בביטוח מנהלים

(תוך התעלמות בשלב זה מהתארכות בתוחלת חיים)

ג.תרחיש " האימים"–תוחלת החיים דוהרת ומזנקת ...

בתרחיש זה נבחן מה אמור להתרחש באם תתממש התחזית האפוקליפטית הנוראית מכל שאנו כה נוטים להתפתות ולהאמין לה,

והיא שתוחלת החיים תעלה מעבר לכל דמיון והמקדם של קרן הפנסיה יצמח

ויעלה לערכים דמיוניים ובלתי אפשריים בעליל,

אבל כאלו אנחנו,בעלי נטייה להאמין לבדיות שליליות על פני חיוביות

(למה תאמינו יותר אם יודיעו לכם שהפסדתם כסף או שהרווחתם כסף?)

לשם ההמחשה נתייחס רק לפוליסה עם מקדם "מובטח" (ששווקו עד שנת 2013)

על מנת שהפנסיה מקרן הפנסיה תשתווה לזו שתתקבל מפוליסת ביטוח מנהלים

עם המקדם מובטח,

המקדם של קרן הפנסיה צריך להתייקר(לעלות)לערך של 279.25 (1,819,477:6,515)

למה?

כי רק מקדם בערך הזה יגרום לצבירה של 1,819,477:

279.25 להיות שווה לקצבה של 6,515 ₪,

שזו הקצבה שתתקבל מפוליסת הביטוח עם המקדם ה"מובטח"

ומאחר ומקדם קצבה מגלם בתוכו תוחלת חיים,

דמי ניהול וריבית (תשואה שנתית נטו 3.5%,כמו בביטוח המנהלים)

אזי נחלץ את התשואה והדמי ניהול מהמקדם ה"רעיוני" הנ"ל (279.25)

ו"נבודד" את התוחלת,

נקבל ,כי תוחלת של גבר שהגיע לגיל 67 היא עוד 48 (ארבעים ושמונה שנים)

כלומר תוחלת לגיל 115שנים(מאה וחמש עשר שנים)

ובמידה והתוחלת תעלה לגילאים פנטסטיים כאלה אזי רק אז יסתבר בדיעבד כי למקדם "המובטח" של הביטוח מנהלים יש "ערך"

אבל כדי שיהיה כדאי כלכלית

חובה שהתוחלת תעלה מעבר לגיל זה! – אשרי המאמין

למען הסר ספק,תוחלת זה לא מקרה חריג של אדם אחד או שניים מגיעים לגיל מופלג,

לזה אין כל משמעות, על מקדם הפנסיה,

אלא אם שנתון לידה שלם "זז"

זה כבר סיפור אחר לחלוטין(בדיוק כמו שהגובה הממוצע של שחקני ה NBA אינו זהה לגובה של פול סטורג'ס)

גם אם עדיין אתם יראים מהתארכות דמיונית בתוחלת החיים

(מה לעשות הפחדה היא עדיין הכלי הטוב ביותר למכירה)

ואתם מעדיפים לקבל החלטה לא רציונלית,

אזי אין מניעה שברגע שתגיעו לגיל הפרישה או לגיל 60,

תניידו את כל צבירת החיסכון מקרן פנסיה לפוליסת ביטוח מנהלים להתחלת תשלום קצבה מיידית באמצעות חברת ביטוח במקום קרן הפנסיה

(על מנת "לחלץ" את הפנסיה שלכם "מתחלואי" מתכונת תשלומי הקצבה מקרן הפנסיה)

אבל לפחות עד אז תצברו עודף חיסכון משמעותי שיאפשר לכם בכל תרחיש לקבל קצבה גדולה יותר

סיכום ומסקנות:

פקטורים ודגשים נוספים שיש להתייחס אליהם

בהפעלת שיקולים בבחירת התוכנית העדיפה עבורנו:

  1. בהצגת התוצאות במאמר זה התייחסתי לתרחישים השלילים הקיצוניים ביותר לרעת קרן הפנסיה .

  2. מקדם הקצבה בפוליסות ביטוח מנהלים יהיה תמיד יקר(גבוה יותר)מאשר בקרנות הפנסיה מאחר ולוחות חישוב של חברות הביטוח מחשבות מקדמי קצבה עבור אוכלוסייה בריאה יותר(הצהרות בריאות ובדיקות רפואיות למבוטחיה) ומכאן הם צפויים לחיות שנים ארוכות יותר בהשוואה לאלו שבקרנות הפנסיה,והכשל האנומלי הוא שדווקא בעת קבלת הקצבאות הגיוני שנעדיף ש"סביבנו" יהיו אנשים פחות בריאים,מאחר ו"העודפים"(תמותה)יועברו לבריאים בעוד שבביטוח ה"עודף" עובר(איך לא?)לחברת הביטוח עצמה.ולפיכך ההנחה שהמקדם שיתווה כפי שציינתי במקום עם ***** הוא שמרני ומחמיר כלפי קרן הפנסיה.

  3. באופן פראדוקסלי –מי שברשותו פוליסה עם מקדם "מובטח" ממהדורה לאחר 2001 וייוותר עליה וירכוש פוליסת ביטוח מנהלים בתנאים של היום,יצמצם את ההפסד שלו לפרישה

  4. פרדוקס נוסף- בביטוח מנהלים מי שמעשן משלם עבור ביטוח החיים שלו תשלום גבוה יותר מאשר מי שאינו מעשן(והרבה יותר מאשר בקרן פנסיה) וזאת בשל סיבה הגיונית של סיכוני תמותה גבוהים יותר בהשוואה ללא מעשן,אבל !!! בהגיעו לגיל פרישה ובעת קבלת קצבה מחברת הביטוח הוא "מתומחר" באותו מקדם זהה בדיוק כמו מי שלא עישן מעולם, אבל הרי חברת הביטוח אמורה "להרוויח" מהגמלאי המעשן מפני שהוא צפוי להסתלק מן העולם לפני הלא מעשן,ולכן מבחינת ההגינות הוא צריך לקבל קצבה לפי מקדם נמוך(זול ) יותר,כי ישרוד פחות, אבל במציאות זה לא כך!!

  5. כשתוחלת החיים עולה,המשמעות היא שאנשים מתים פחות,ובהכרח סיכוני המוות קטנים, בעוד שבקרנות הפנסיה עליה בתוחלת משפיעה באופן מידי על הפחתת עלויות הביטוח שארים(הצד השני של אותו המטבע)הרי שבחברות הביטוח ממשיכים לגבות אותו מחיר מפופל של הביטוח החיים כמו "פעם",מעולם חברת ביטוח לא הוזילה למבוטח ביטוח חיים קיים כמו שנעשה בקרן פנסיה

  6. המקדם המובטח" בביטוחי מנהלים הינו רלוונטי אך ורק במסלול פרישה יחיד,כל בחירה במסלול שונה(לדוגמא הבטחה לבת הזוג)בעת הפרישה יגרום לחישוב מקדם חדש בעת הפרישה והמקדם הידוע אינו רלוונטי

  7. נאיבי באופן קיצוני להניח כי חברות הביטוח חישבו מקדם עתידי מבלי לקדם אותו ולהוסיף לו פערי בטחון של התארכות בתוחלת מראש,כדי להבטיח שלא יכנסו לגירעון,אחרת זה כמו לומר שהם מוכרים מוצר שהם בהגדרה יצרו אותו כדי להפסיד בעבורו ... אתם מאמינים לזה? שיהיה לכם בכיף...

  8. על מנת להמחיש את המחיר המופקע של המקדם המתומחר בביטוח המנהלים אזי לידיעה כי מקדם קצבה בקרן פנסיה מקיפה לפורש יליד שנת 1975 עם בת זוג עם הבטחת 240 תשלומי קצבה מינימליים ובנוסף,הבטחה של 60% לבת הזוג לכל אריכות חייה הוא : 203.75

  9. אם בסופו של דבר התחזית המופרחת שבו המקדם ה"מובטח" יהיה כדאי, המשמעות היא כי חברת הביטוח מתחילה להפסיד כסף באופן מאסיבי ושההון העצמי אמור להספיק לממן את ההפסדים הכבדים למשך עשרות שנים למאות אלפי מבוטחים וממשלת ישראל תעמוד מנגד ותאפשר מצב שבו "תקדש" את עיקרון המחויבות של חברת הביטוח, ויהי מה,עד לריסוקן ולא תתערב ע"י פגיעה "בזכויות" המבוטחים (זוכרים את הסעיף בפוליסה של "בכפוף להסדר תחיקתי" ..?)לא פחות מאשר משלה את עצמו ובמחיר כספי רב

  10. מי שמעוניין בחיסכון "נקי" לפרישה ומי שחושש מגירעונות אקטוארים(למרות שלא כל הקרנות גירעוניות) יוכל להעדיף חיסכון באמצעות קופ"ג בעלויות נמוכות וביתרונות בהשוואה לביטוח מנהלים.

מסקנה:

בשום תרחיש אין כדאיות בחיסכון ו/או קבלת קצבה באמצעות ביטוח מנהלים

וכל עוד יתאפשר שיווק מוטה מוצר מול שירות מוטה לקוח , לעולם אתה , המבוטח בביטוח מנהלים , תשלם יותר ותקבל פחות

פרסומים אחרונים
ארכיון פרסומים
חיפוש לפי תגיות
bottom of page