פוסטים נבחרים

איך תדעו מתי והאם בכל זאת כדאי לכם לחסוך בביטוח מנהלים

אזהרה!

המאמר ארוך ומפורט,מי שמעוניין מיד להגיע לסיכום ומסקנות,מוזמן כבר עכשיו לגלול לסוף המאמר

ולמי שסקרן לדעת כיצד גובשו המסקנות,קריאה נעימה.

במאמרים איך מקבלים קצבה מקרן פנסיה, ואיך מביטוח מנהלים הצגתי בפניכם בין היתר מהו מקדם

ניתן להבין כי כיום החיסכון למטרת פנסיה מתקיים באמצעות תוכניות לא אחודות,

כלומר התוכניות מתנהגות באופן נפרד עד מועד המימוש בפרישה(יציאה לגמלאות)

וממועד הפרישה ותחילת קבלת הקצבאות(הפנסיה),

ולמעשה תוכלו לחסוך עד הפרישה באמצעות תוכנית מסוג מסוים

ואילו את הפנסיה שלכם אתם יכולים לבחור לקבל באמצעות תוכנית פנסיונית שונה.

רוקדים על שתי החתונות

ומנצלים את היתרונות היחסיים של כל אחת מהתוכניות בהתאם לשלב שבו אתם נמצאים במהלך החיסכון או המימוש הפנסיוני שלכם

מהותית בשלב הראשון,מתחילת החיסכון ועד הפרישה אתם משתמשים בתוכניות שבחרתם לצורך אגירה(צבירת החיסכון)

ואילו בשלב השני בעת הפרישה התוכנית "מחליפה את פניה"(נקודת ה"פיתול")

ומתחילה לשלם לכם(מידי חודש לכל החיים).

ובכל זאת איך תדעו מה נכון עבורכם

הפעם אציג בפניכם את התמונה השלמה

לגבי המתכונת העדיפה והכדאית לחיסכון הפנסיוני שלכם

עד הפרישה

וממועד הפרישה ואילך

וכמובן לספק את התשובה מתי(ובהתקיים אילו תנאים)

כדאי יהיה להעדיף תוכנית מסוג ביטוח מנהלים,מתי קרן פנסיה ו/או קופ"ג.

עד הפרישה –תקופת האגירה

מאחר ובמהלך תקופת החיסכון שזו למעשה המטרה,לצבור את מירב החיסכון לעת הפרישה

ואין משמעות בתקופה זו לאופן שבו תעדיפו או תהיו צפויים לקבל את הפנסיה במועד הפרישה.

בדיוק מסיבה זו נתעלם לחלוטין מסוגיית ה"מקדם"(אשר בלאו הכי הינו גורם מכביד ומעיק על הפנסיה )

אבל אל חשש

לא אחסוך מכם את המועקה בהמשך

בהחלט אתייחס בהקשר זה(של הצבירה עד הפרישה)לגבי כל אותן פוליסות ביטוח מנהלים ממהדורות ממחצית 2001 ואילך,עם מקדם "מובטח"

לצורך ההמחשה

לעניין הצבירה הצפויה להתקבל באם החיסכון עד הפרישה הינו במסגרת קרן פנסיה

או ביטוח מנהלים,אציג בפניכם 2 תרחישים המאופיינים בנתונים מחמירים ביחס לקרן הפנסיה:

פוליסת ביטוח מנהלים מהמהדורה הזולה ביותר המוצעת כיום בשוק(ע"י "כלל"ביטוח)

דמי ניהול יורדים מ0.5% ל-0.25%,כפונקציה של צבירה,

ובדמי ניהול של 4% בלבד מהפקדה

אל מול קרן פנסיה חדשה בהנחת תשואה זהה לזו שבביטוח מנהלים

וזאת לכבוד כל מי שטוען ומעריך שהמדינה תפסיק לתמוך בקרנות הפנסיה

כלומר הנחתי שלקרן הפנסיה בניגוד למצב הקיים אין הקצאה של אג"ח מיועד

(כלומר ללא כל סבסוד ממשלתי של רשת ביטחון בפנסיה)

ובדמי ניהול הנמוכים ביותר הקיימים כיום בענף האפשריים לכל אחד,

ובקרן פנסיה הרוכשת הגנות לעמיתי הקרן באמצעות מבטח משנה,

משמע ,ללא גירעון אקטוארי

(כן,לכל המשתוממים,קיימות קרנות פנסיה בישראל שהן ללא גירעון אקטוארי)

וברמת כיסויים ביטוחיים(מוות ונכות)זהים .

כפי שהצגתי ב:איפה תצברו יותר עד הפרישה

"גבר כבן 30 המשתכר שכר של 10,000 ₪ ברוט