top of page
פוסטים נבחרים

הקץ לגירעון בשל פרישה בקרנות הפנסיה

הסוף(לבינתיים...(?)

לגירעון האקטוארי בקרנות הפנסיה החדשות בשל פרישה לגמלאות

ביום רביעי האחרון (ה-8/3/17)הודיעה הרשות לשוק ההון הביטוח והחיסכון במשרד האוצר על שינוי באופן ניהול קרנות הפנסיה בישראל בהקשר של הפורשים לגמלאות.

על ידי שינוי הקצאת אג"ח מיועד מסוג "ערד" לגמלאים בקרנות הפנסיה החדשות

האופן שבו התנהלו הקרנות ביחס לגמלאים עד כה

מקדמי הקצבה חושבו בהנחה

שהתשואה שתושג בעבור השקעות כספי הגמלאים תהיה במשוקלל 4.26%,

כאשר 30% מהחיסכון קיבל גיבוי באג"ח ממשלתי מסובסד "ערד"

בשיעור תשואה חסרת סיכון של 4.86%,

ואילו יתר ה- 70% בהנחת תשואת שוק של 4%.

אבל

מאחר והריביות בשוק בהשקעות מעוטות סיכון נותנות תוצאות פחותות מהמצופה

ובפועל היא "מגרדת" את ה-2% מלמטה, נוצר הצורך במציאת פתרון לפער שנוצר.

את הפער הזה האוצר כפה על הקרנות ל"סגור"

כלומר לא עוד מימון מכספי העמיתים הצעירים,לטובת הגימלאים בקרן

לא עוד המצב שבו בגין כל גמלאי שפרש לגמלאות,

העבירו הקרנות תוספת של כ-20% ואף יותר משווי החיסכון של כל עמית פורש מכספי יתר העמיתים הצעירים בקרן.

מאחר ומספר הגמלאים בקרנות החדשות הינו נמוך משמעותית ממספר כלל העמיתים והקצבאות שלהם אף נמוכות למדי,

העברה(הסבסוד)של פערי הריביות גרם לגירעון לכלל עמיתי הקרנות בשיעור של כ- 0.1% מהחסכונות,מאוד לא נעים,אבל עדיין לא קריטי.

עם זאת היה ברור לכל

שמצב זה בלתי אפשרי שימשך כך ללא מענה,

אחרת האיום על הקרנות היה מתפתח לממדי אסון,

במתכונת זו הגמלאים מהקרנות החדשות היו חשופים לסיכוני תשואת שוק

ולפערי ריבית תחשיבית בעבור 70% מהנכסים שלהם(החיסכון במועד הפרישה).

האוצר החליט ובחר להתמודד ולפתור הבעיה באופן הבא

להמשיך להקצות לכל עמיתי הקרנות 30% אגח מסובסד "ערד" על כל הצבירה של כל העמיתים,

אולם לשנות את ההקצאה הפנימית,

ובעבור הגמלאים הפורשים בלבד,להקצות 60%

ואת היתרה לכל יתרת העמיתים

מאחר ומספר הגמלאים וחסכונם נמוך בהשוואה ליתר,

ההשפעה בטווח הקצר על כלל עמיתי הקרן בהקצאה קטנה מ-30% תהיה נמוכה

במיוחד לעמיתים בקרנות שמהם כמעט ואין גמלאים.

עם זאת האוצר לא שינה את מקדמי הקצבה והותיר אותם ע"פ חישוב תשואה משוקללת של 4.26% ולפיכך ההקצאה החדשה תיצור משוואה פיננסית חדשה לגמלאים

עבור 60% מהחיסכון יוקצה אג"ח "ערד" בשיעור 4.86%

ואילו עבור יתרת החיסכון שיושקע בשוק החופשי התשואה שתידרש להיות מושגת על מנת שלא תהיה השפעה על הקצבאות היא בשיעור של 3.35% (בקירוב) בלבד

ולא 4% !

עדכון התאמת הקצבאות

תיעשה אחת לשנה ורק על פי ההשפעה של תשואת השוק

(ללא תלות בווקטור ריביות) על 40% בלבד מנכסי צבירות החיסכון של הגמלאים

כל תיקון שלילי(הפחתה)יתפרש על פני 3 שנים בשיטת "החלקה"

ואם יהיה תיקון (כלפי מעלה) במהלך תקופת ההחלקה,ההקטנה תבוטל

ולהיפך:

במידה ותשואת השוק תעלה על 3.35% לגבי השקעות הגמלאים בשנה מסוימת

הקצבאות שלהם תגדלנה בהתאמה.

במילים פשוטות יותר:

60% מהקצבאות של גמלאי קרנות הפנסיה החדשות מובטחות בריבית ממשלתית קבועה וחסרת סיכון

ואילו יתרת ה- 40% מהפנסיות יתנהגו בדיוק כמו בביטוחי המנהלים

חשופות לתשואת שוק ההון.

אבל שלא תטעו

ההבדל המשמעותי ביותר בין מקבלי הפנסיות מקרנות הפנסיה ומקבלי הגמלאות מביטוחי המנהלים הוא שבביטוחי המנהלים הם מושפעים ב-100% מתשואת השוק.

במידה ותשואת השוק נמוכה מ-4%(מקדמי הביטוח מחושבים ע"פ הנחת תשואה זו)

הקצבאות מביטוחי המנהלים יוקטנו

ואילו בקרנות הפנסיה הם יושפעו רק לגבי 40% מהפנסיה ובמידה והתשואה תהיה נמוכה מ-3.35% !!

במילים אחרות

גמלאי מביטוח מנהלים "יזכה" להפחתה מכל הקצבה שלו כאשר תשואת השוק תפחת מ-4% ואילו גמלאי מקרן פנסיה יזכה להפחתה רק לגבי-40% מהפנסיה רק במידה והתשואה תפחת מ- 3.35%

ויחד עם זאת המקדמים בקרנות לא שונו ונותרו בהינם

נמוכים משמעותית מאלה אשר בביטוחי מנהלים ,

ואילו תופעת הגירעון בשל הפרישה לגמלאות פוסקת לחלוטין.

שתי תופעות יתלוו למהלך זה

האחת בטווח הקצר:

שבו כל מי שיכול או שוקל לפרוש,שיעשה זאת מהר ובמידי

כל עוד התקנות החדשות עדיין לא בתוקף,

כך ייהנה גם "ממענק" של כ 20% לחיסכון שלו באופן מידי מכספי הצעירים,

וגם לאחר מכן כשהמהלך החדש יכנס לתוקף ייהנה מאגח מסובסד עבור 60% מהפנסיה שלו .

השניה:

שמעתה קרנות הפנסיה לא יחסמו או ימנעו מחוסכים מבוגרים עם צבירות מקרנות אחרות להתנייד או להפקיד סכומים חד פעמיים אצלם

(בגלל בעיית הווקטור שהייתה קיימת עד עכשיו ושנפתרה) ,

כך תחל סוף כל סוף

תחרות אמתית על דמי ניהול של הקצבאות המשולמות שהם עכשיו בשיעור 0.5%

ועם הזמן ככל שהמועמדים לפרוש יהיו צרכנים נבונים יותר

יוכלו להוזיל את דמי הניהול במהלך פרישתם ובכך להגדיל את הקצבה שלהם אף יותר.

לסיכום

לא הפתרון הטוב ביותר אבל בהחלט פתרון שניתן "לחיות"איתו ,

בעיקר אם "נגזר" עלינו לחיות חיים ארוכים ...

פרסומים אחרונים
ארכיון פרסומים
חיפוש לפי תגיות
bottom of page